Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mitra Iranmahd

Verksamhetschef

Henrik Bennbäck

Psykolog

Telefontid: Måndag 15.45-16.15. Övrig tid röstbrevlåda.

Gabriel Bärlund

Receptionist

Hector De Pedro Domingo

Läkare, specialist allmänmedicin

Maria Engström

Medicinsk sekreterare

Ann-Marie Flink

Sjuksköterska

Said Gacanin

Läkare, specialist allmänmedicin

Nahal Golsirat

Kurator

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag & fredag 7.30-8.30

Inger Kruse Hirschfeldt

KBT-terapeut, Kurator

Telefontider: Måndag 8.00-8.30 & 13.00-13.15, torsdag 13.00-13.15 & fredag 13.00-13.15. Övrig tid röstbrevlåda.

Oscar Hjertqvist

Administratör

Helin Ismael

Sjuksköterska

Anna Jonsson

Sjuksköterska

Lina Lundberg Stjernqvist

Undersköterska

Anita Öhlund

Kurator

Telefontider: onsdag & torsdag 13.00-13.30