Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mitra Iranmahd

Verksamhetschef

Henrik Bennbäck

Psykolog

Telefontid: Måndag 15.45-16.15. Övrig tid röstbrevlåda.

Maria Engström

Medicinsk sekreterare

Ann-Marie Flink

Sjuksköterska

Said Gacanin

Läkare, specialist allmänmedicin

Lina Lundberg Stjernqvist

Undersköterska