Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Norelius

Verksamhetschef

Alexander Lahngård

Specialist i allmänmedicin

Svetlana Travar

Specialist i allmänmedicin

Linda Nilsson

Barnmorska

Therese Therkelsson

Barnmorska