Om ditt barn blir sjukt

Barn som lyssnar på sitt hjärta.

Besöken på barnavårdscentralen är till för att följa ditt barns hälsa och utveckling, men vi har inte möjlighet att ta emot besök av sjuka barn.

Om ditt barn blir sjukt ska du i första hand vända dig till vårdcentralen. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid ringa 1177 för rådgivning. 1177 tar emot samtal dygnet runt. Även en BVC-sjuksköterska kan bistå med råd kring vem du ska kontakta, men det finns inte möjlighet att behandla sjuka barn på barnavårdscentralen.

Innehållsansvarig för denna sida:

Jörgen Johansson
Specialist i allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-09-28.