BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Norelius

Verksamhetschef

Elisabet Rosell

BVC-sjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar kl. 8.00-17.00.

Frida Brage

Barnsjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar kl. 8.00-17.00.

Louise Stenberg

BVC-sjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar kl. 8.00-17.00.

Linda Mårtensson

BVC-Sjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar kl. 8.00-17.00

Mirja Vetander

Barnläkare

Svetlana Travar

Specialist i allmänmedicin

Alexander Lahnborg

Specialist i allmänmedicin