Hemsjukvård

Hemsjukvård. Personal på väg till patient.

Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

Du ska vara i behov av medicinsk hjälp minst två gånger per kalendermånad för att få hjälp av vår hemsjukvård. Besöken är kostnadsfria.

När du skrivs in i hemsjukvården tilldelas du en distriktssköterska eller sjuksköterska som ansvarar för att hjälpa dig med koordinering av ditt totala vårdbehov.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Läkemedelsadministration
  • Att dela läkemedel eller dosförpackade läkemedel (ApoDos)
  • Sårbehandling
  • Förskrivning av inkontinenshjälpmedel
  • Katetervård, skötsel av stomier, PEG m.m.

Hur får jag vård i hemmet?

För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

Våra besök hos dig

Första besöket

När hemsjukvård har beviljats gör en sjuksköterska ett första besök hos dig för bedömning och inskrivning. Under det besöket ser vi till att en hemsjukvårdspärm med bland annat kontaktuppgifter och aktuell läkemedelslista finns hemma hos dig. Du ansvarar vanligtvis själv för att dina läkemedel finns i hemmet, om någon annan behöver hämta ut dem åt dig krävs en fullmakt. Om du behöver hemtjänst kan vi hjälpa till att kontakta biståndshandläggare och kalla till en vårdplanering i hemmet.

Följande besök

Vid varje hembesök hjälper vår sjuksköterska dig med den eller de medicinska åtgärder du behöver, till exempel lägger om ditt sår eller ger dig insulin.

Läkarbesök

Du kan även boka in läkarbesök i ditt hem.

Akuta besök

Både läkare och sjuksköterska kan komma till dig på akuta hembesök för bedömning och åtgärd. Följ instruktionerna i din hemsjukvårdspärm om du plötsligt mår kraftigt sämre. Om du är osäker på var du ska vända dig, ring vårdcentralens växel så hjälper vi dig rätt. Vid livshotande tillstånd finns SOS alarm (112) och rådgivningsstödet 1177 förstås också tillgängligt för dig.

Kvällar och helger

Kvällar och helger samarbetar vi med andra vårdaktörer i närområdet. Är du i behov av vård utanför kontorstid får du därmed besök av dem. Capio Närsjukvård har dock det samordnande ansvaret dygnet runt.

Innehållsansvarig för denna sida:

Christian Rauer
Specialistläkare. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-12-14.