Prickmottagning

Födelsemärken som växer, kliar, ändrar form eller färg kontrolleras på vår prickmottagning.

Många använder begreppet födelsemärken om alla brunaktiga förändringar i huden. De vanligaste är pigmentförändringar och det är normalt att få fler ju äldre man blir.

Födelsemärken kan se olika ut och flertalet är helt ofarliga. Ett fåtal kan dock förändras till elakartade tumörer, där malignt melanom är den mest kända formen, som också ökat i antal på senare år.

I de flesta fall kan en läkare snabbt och enkelt avgöra om märket är elakartat. Vid tveksamheter tas märket bort och undersöks med mikroskop för att säkerställa att det inte är farligt.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Thesleff
Specialist internmedicin, medicinsk gastroenterologi och klinisk nutrition.
Regional Medicinsk Chef