föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon  08-120 00 930

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon  08-120 00 930

   

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Drop-in till akutteam

  Drop-in för dig med lättare akuta besvär

  Här får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du, vid behov, träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Halsont, hosta, täppta bihålor, långvarig feber.
  • Urinvägsinfektion
  • Akut smärta i fot/knä/arm/rygg.
  • Akuta hudutslag/allergi
  • Ögon-/öroninfektion
  • Övre luftvägsinfektion

  Alla patienter kallas in i turordning eller efter medicinskt behov. Undantag kan vara små barn eller patienter med svåra akuta besvär såsom bröstsmärta eller andningsbesvär.

  Har du något av dessa besvär, var snäll och säg till personalen i receptionen.

  Det kan bli fullt före drop-in-tidens slut.

   

  Långvariga besvär?
  Om du har haft dina besvär i mer än två veckor eller om dina besvär behöver utredning ber vi dig istället att boka en tid. Det ger oss möjlighet att ägna mer tid åt ditt besök. Exempel på långvariga besvär som kan behöva utredning är huvudvärk, magbesvär och yrsel. Även ärenden som som gäller psykisk ohälsa, receptförnyelse, förlängning av sjukskrivning och andra intyg kräver tidsbokning.

  Ring oss gärna om du är osäker på vilken typ av besök du behöver.

  Drop-in till ett team av läkare och sjuksköterskor.
  Stängd tillsvidare pga corona virus

  För sjukskriving och förstadagsintyg ber vi dig ringa på telefon:08-120 00 930 eller kontakta oss via vår chatt

 • Distriktssköterskemottagning

  En distriktssköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som bland annat förskriver vissa läkemedel och hjälpmedel. Våra distriktssköterskor gör bedömningar och behandlar, medverkar i folkhälsoarbete och ger råd vid sjukdom och ohälsa.

   OBS! Har du besvär som kräver läkarbedömning och som har varit längre än fjorton dagar, ring då till vår mottagning för att boka en läkartid. Vid lättare besvär som ej varat längre än fjorton dagar, besök oss på vår drop in mellan Kl 08:00-10:00 ,måndag-fredag. 

  Detta kan du få  hjälp med på distriktsköterskemottagningen :

  • Blodtrycksmätning
  • Eksem, hudutslag, prickar
  • Nyuppkomna sår, sårvård och omläggningar
  • Stygnborttagning
  • Vaccinering

  Öppet: Mån kl. 13.00-14.30. Tis kl. 13.30-14.30. Ons-fre kl. 13.00-14.30

  Tidsbokning.
  För följande besöksorsaker vill vi gärna att du bokar en tid så vi kan avsätta lite mer tid för att ta hand om dig på bästa sätt:

  • Motiverande samtal
  • Hjälp med förebyggande hälsa, t.ex. vikt och kost
  • Diabetes
  • Spirometri
  • Tobaksavvänjning
  • Inkontinenshjälpmedel.
  • FAR recept
  • Spola öron
  • Injektioner enligt remiss
  • Läkemedelsadministration
 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon  08-120 00 930

   

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Du behöver inte boka tid för provtagning men prover tas efter ordination från läkare. Före provtagning bör du vila - sittande i väntrummet i cirka 15 minuter. Detta är ett viktigt moment för att få ett säkert provresultat.

  Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder tidsbokning för patienter som är i olika riskgrupper.

  För tidsbokning ring KS kundservice på tfn: 08- 517 719 99

  Observera att de flesta prover ej kan tas på eftermiddagar (efter kl.13.00) och dag före röd dag. Kontakta laboratoriet om mer information önskas.
  Mån kl 8.15-16.00.Tis-Tors 8.00-16.00 Fre kl 8.00-14.00. Provtagning Waran: måndag-torsdag kl 8.00-13.00

  Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder tidsbokning för patienter som är i olika riskgrupper Kontakta kundservice på tfn 08- 517 719 99 för tidsbokning.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vaccination

  Vi erbjuder säsongsbunden drop-in för vaccination. Utanför säsongen går det att bra att boka tid till sköterskan. Här kan du vaccinera dig mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE), influensa m.m. Se vilka vaccin vi erbjuder i prislistan nedan. 

  P g a rådande situation med coronavirus har vi tyvärr inte möjlighet att vaccinera mot TBE, vi hänvisar till www.vaccindirekt.se/fästingbussen

  Prislista och vaccin

  • Rådgivning 0 kr
  • Difteri, stelkramp, kikhosta (Boostrix) 400 kr/st
  • Pneumokocker (pneumovax) 350 kr/st
  • Säsongsinfluensa 210 kr/st
  • TBE, barn (FSME) 300 kr/st
  • TBE, vuxen (över 15 år) (FSME) 350 kr/st

  För tidsbokning, kontakta oss via telefon 08-120 00 930

 • Privat sjukvårdsförsäkring

  Om du har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring är du varmt välkommen till oss. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag i norden. 

  Nyttja din försäkring hos oss

  För dig som har en privat sjukvårdsförsäkring erbjuder vi högkvalitativa sjukvårdstjänster inom flera områden. Förutom besök på våra mottagningar erbjuder vi utredningar, behandling/operation, diagnostik och hälsokontroller. Utbudet mot försäkringsbolagen kan variera mellan våra mottagningar.

  Capios starka varumärke är en garant för god kvalitet, vilket ger en stor trygghet i leveransen av sjukvårdstjänster. Vi har ett utpräglat fokus på kvalitet och miljö och arbetar ständigt med förbättringar. Capio erbjuder också hög patientservice och god tillgänglighet.

  Boka via ditt försäkringsbolag

  För att boka en tid hos oss vänder du dig till ditt försäkringsbolags vårdplanering. Samtliga bolag vi har ett avtal med har tillgång till ett urval av öronmärkta tider på våra mottagningar. 

  Vi har samarbete med följande försäkringsbolag/vårdplaneringar:

  • Skandia. 
  • Länsförsäkringar
  • SEB Pension och Försäkring
  • If
  • Euro Accident
  • DKV Hälsa
  • Trygg Hansa
  • Folksam
  • Folksam Idrott
  • Falck Healthcare
  • Gjensidige
  • Cardif
  • Bliwa              
  • Nordeuropa Liv & Hälsa, Säkra
  • Protector
  • Stabilitas

  Vi har även avtal med ett antal utländska försäkringsbolag. 

  Är du intresserad av att veta mer om Capio försäkringsmarknad kontakta Maria Kajson