Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Norelius

Verksamhetschef

Catarina Grute

Bitr verksamhetschef

Sofia Fernandez

Receptionist/Administratör

Karen Aravena

Receptionist/Administratör

Jacek Kaczynski

Specialist i allmänmedicin, Medcinskt ansvarig läkare

Katarzyna Szostak

Specialist i allmänmedicin

Luna Hanna Markuz

Specialist i allmänmedicin

Pia Söderberg

Specialist i allmänmedicin

Svetlana Travar

Specialist i allmänmedicin

Alexander Lahnborg

ST-läkare

Tommy Forsman

ST-läkare

Moustapha Kadhem

ST-Läkare

Mattias Forssén

Psykolog

Anna Etzler

Psykolog

Eira Ranung

Psykolog

Ellen Risto

Psykolog

Eva Buskas Svan

Distriktssköterska/ Diabetessköterska

Helga Wikström

Distriktssköterska/Mottagningen

Henrik Enlund

Distriktssköterska/Mottagningen

Ann Österlind

Sjuksköterska/Mottagningen

Katarina Van Der Stad

Distriktssköterska/Mottagningen

Elisabeth Kriström

Sjuksköterska/Mottagningen

Sofia Sterner

Sjuksköterska/Mottagningen

Mona Korhonen

Undersköterska/Mottagningen

My Lassus

Distriktssköterska/Hemsjukvård

Maria Hernandez

Sjusköterska/Hemsjukvård

Linda Sivertsson

Undersköterska/Hemsjukvård

Nathalie Ivarsson

Undersköterska/Hemsjukvård

Annika Granheden

Undersköterska/Hemsjukvården

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn