Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Norelius

Verksamhetschef

Catarina Grute

Bitr verksamhetschef

Sofia

Koordinator/IT Ombud

Karen

Administratör

Jacek Kaczynski

Specialist i allmänmedicin, Medcinskt ansvarig läkare

Katarzyna Szostak

Specialist i allmänmedicin

Luna Hanna Markuz

Specialist i allmänmedicin

Pia Söderberg

Specialist i allmänmedicin

Abbe Bouamama

Specialist i allmänmedicin

Svetlana Travar

Specialist i allmänmedicin

Alexander Lahnborg

ST-Läkare

Tommy Forsman

ST-Läkare

Elin Mårtensson

ST-Läkare

Moustapha Kadhem

ST-Läkare

Mattias Forssén

Psykolog

Anna Etzler

Psykolog

Eira Ranung

Psykolog

Ellen Risto

Psykolog

Eva Buskas Svan

Distriktssköterska/ Diabetessköterska

Helga Wikström

Distriktssköterska/Mottagningen

Henrik Enlund

Distriktssköterska/Mottagningen

Ann Österlind

Sjuksköterska/Mottagningen

Karina Van Der Stad

Distriktssköterska/Mottagningen

Elisabeth Kriström

Sjuksköterska/Mottagningen

Sofia Sterner

Sjuksköterska/Mottagningen

Mona Korhonen

Undersköterska/Mottagningen

Maria Hernandez

Sjuksköterska/Hemsjukvård

Linda Sivertsson

Undersköterska/Hemsjukvård

Nathalie Ivarsson

Undersköterska/Hemsjukvård

Annika Granheden

Undersköterska/Hemsjukvården

Emelie Vinberg

Distriktssköterska/BVC

Frida Brage

Barnsjuksköterska

Johanna Elfgren

Barnsjuksköterska

Louise Stenberg

BVC Sjuksköterska

Elisabeth Rosell

BVC Sjuksköterska