Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Norelius

Verksamhetschef

Sara Norrgård

MAL/ Specialist i allmänmedicin

Svetlana Travar

Bitr. Verksamhetschef/Specialist i allmänmedicin

Katarzyna Szostak

Specialist i allmänmedicin

Abbe Bouamama

Specialist i allmänmedicin

Alexander Lahnborg

Specialist i allmänmedicin

Michael Girus

ST-Läkare

Elin Mårtensson

ST-Läkare

Tommy Forsman

ST-Läkare

Moustapha Kadhem

ST-Läkare

Mattias Forssén

Psykolog

Anna Etzler

Psykolog

Eira Ranung

Psykolog

Hedvig Nettelblad

Psykolog

Eva Buskas Svan

Distriktssköterska/ Diabetessköterska

Mia Isaksson

Sjuksköterska/ Diabetes

Henrik Enlund

Distriktssköterska/Mottagningen

Catarina Grute

Distriktssköterska/Mottagningen

Karina Van Der Stad

Distriktssköterska/Mottagningen

Ann Österlind

Sjuksköterska/Mottagningen

Elisabeth Kriström

Sjuksköterska/Mottagningen

Sofia Sterner

Sjuksköterska/Mottagningen

Maria Hernandez

Sjuksköterska/Hemsjukvård

Bernadette Kapula

Sjuksköterska/Hemsjukvården

Mona Korhonen

Undersköterska/Mottagningen

Linda Sivertsson

Undersköterska/HSV/Mottagningen

Nathalie Ivarsson

Undersköterska/HSV/Mottagingen

Annika Granheden

Undersköterska/Hemsjukvården

Frida Brage

Barnsjuksköterska

Louise Stenberg

BVC Sjuksköterska

Elisabeth Rosell

BVC Sjuksköterska

Linda Mårtensson

BVC Sjuksköterska

Sofia

Koordinator/IT-Ombud

Karen

Administratör

Linda Nilsson

Barnmorska

Therese Therkelson

Barnmorska