Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Söderqvist

Tf. Verksamhetschef

Lena Ängefjord

Medicinsk sekreterare

Caroline Nähr Lindström

Medicinsk sekreterare

Per Westergren

Läkare, specialist allmänmedicin

Peter Stare

Läkare, specialist allmänmedicin

Maria Palm

Sjuksköterska

Lotta Enehage

Distriktssköterska

Elisabeth Asplund

Distriktssköterska

Beatrice Madsen

Sjuksköterska

Charlotte Holst

AT-läkare