Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Söderqvist

Tf verksamhetschef

Lena Ängefjord

Medicinsk sekreterare

Caroline Nähr Lindström

Medicinsk sekreterare

Maria Palm

Sjuksköterska

Elisabeth Asplund

Distriktssköterska

Beatrice Madsen

Sjuksköterska

Mikael Malmsjö

Specialist i allmänmedicin

Åsa Auregård

Distriktssköterska

Nellie Rantanen

Psykolog

Jenny Lindgren

Distriktssköterska

Egle Matuziene

Specialist i allmänmedicin

Amanda Estaifo

Specialist i allmänmedicin

Lotta Enehage

Tf verksamhetschef