Mamma och bebis. Mamma och bebis.

Så tar vi hand om ditt barn

Vi arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som rör ditt barns hälsa. 

 • Amningsrådgivning

  Vi kan hjälpa dig med tips och råd kring amning och alternativ till amning. Vi finns här både för dig som ammar och behöver stöd och för dig som inte kan eller väljer att inte amma.

 • Babymassage

  Babymassage bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn. Genom att delta i vår kurs har du möjlighet att lära dig hur du ska göra och vad du ska tänka på när du masserar ditt barn.

  De som leder kursen är certifierade instruktörer i spädbarnsmassage (International association of infant massage).

  Pris: 250 kr för tre tillfällen. Då ingår olja samt kompendium.
  Plats: Capio Barnavårdscentral Bagarmossen
  Anmälan görs på BVC. 

  Vi samarbetar med Fyrens öppna förskola.

 • Barnvaccination

  Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot ett antal sjukdomar. Dessa vaccinationer kallas gemensamt för det allmänna vaccinationsprogrammet. Vissa landsting eller regioner erbjuder vaccin mot ytterligare sjukdomar, exempelvis rotavirus eller hepatit B.

  Vaccinationerna skyddar ditt barn mot flera sjukdomar och förebygger spridning av smitta i samhället. Alla vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet är gratis och ges i samband med besöken på barnavårdscentralen och via skolhälsovården.

  Stockholms läns landstings vaccinationsprogram för barnhälsovården:

  • 3 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.
  • 5 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.
  • 12 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.
  • 18 månader: Mässling, påssjuka och röda hund.
  • 5 år: Difteri, stelkramp, kikhosta och polio.
 • Föreläsningar

  Föräldraföreläsning om oro och ångest hos barn och ungdomar

  Har du ett oroligt barn i åldern 7-17 år? Vi bjuder in till en föreläsning där vi går igenom vad oro och ångest är och hur man kan börja hjälpa sitt barn att hantera den. Det kan exempelvis gälla oro för att sova själv, att tala inför andra eller rädsla för att göra fel i skolarbete.

  När: 17 september, 15 oktober eller 21 november kl 09.00-10.15.

  Föreläsare: Barnpsykolog Karin Holmstedt.

  Plats: Capio Vårdcentral Ringen, Ringvägen 113, 118 60 Stockholm (i Ringens köpcentrum)

  Anmälan: Via Capio Ringen Online www.capio.se/ringen-online eller via telefon 08-120 008 10. Uppge barnets personnummer och datum för föreläsningen.

 • Föräldragrupper

  Att delta i en föräldragrupp är ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter och lära sig mer om barn och föräldraskap.

  Prata med din BVC-sjuksköterska om du vill veta mer eller är intresserad av att anmäla dig till en föräldragrupp.

  Kus i HLR och barnsäkerhet
  Capio Barnavårdscentral Bagarmossen  bjuder in instruktör från MB Rescue för att hålla i en kurs i HLR och barnsäkerhet. Föräldrar till barn under 6 månader har möjlighet att vara med under kursen. Träning kommer ske med räddningsdockor.

  Pris:480 kronor per person som betalas vid kursstart, kontant eller med Swish. 
  Anmälan:En grupp på minst 8 deltagare krävs annars ställs kursen in. Prata med din BVC-sjuksköterska om du är intresserad av att anmäla dig.

  Flerbarnsgrupp
  Vi träffas tre gånger och samtalar kring syskonreaktion samt sömn och mat. I övrigt ämnen ni själva tar upp. Gruppen leds av en av våra BVC-sjuksköterskor och barnen kan vara i varierande åldrar.

  Om ni inte önskar delta i någon grupp ges ovanstående information även individuellt av er BVC-sjuksköterska.

  Vi bjuder på dryck. Ta gärna med en filt/handduk för ditt barn att kunna ligga på.

  Anmäl intresse till er BVC-sjuksköterska. Alla föräldrar och syskon är välkomna.

  Pappa/Partnergrupp
  Vi erbjuder pappa/partnergrupp i samarbete med Capio Barnavårdscentral Gullmarsplan BVC och "Män för jämställdhet". 

  Tala med din BVC-sjuksköterska för mer information och anmälan. 

 • Nybliven förälder?

  Har du nyligen fött eller adopterat barn? Kontakta oss så bokar vi ett första besök där ni får träffa er BVC-sjuksköterska.

  Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök efter hemkomsten med ert barn. När BVC-sjuksköterskan besöker er i hemmet görs en enkel undersökning av barnet och du får som förälder stöd, information och råd om den första tiden med barnet.

  Ring vår Storktelefon:
  08-41 00 76 04
 • Om ditt barn blir sjukt

  På barnavårdscentralen har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot besök av sjuka barn. Om ditt barn blir sjukt ska du i första hand vända dig till din hälso- eller vårdcentral. Om ditt barn är 2 år eller äldre kan du även söka vård online vid flera vanliga besvär.

  Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid ringa 1177 för rådgivning. Vid livshotande tillstånd, ring 112. 

  Vård online (för barn över 2 år)

 • Samarbeten med externa aktörer

  Det går bra att söka till oss direkt eller några av våra externa aktörer som vi har avtal med.

  Våra samarbeten:

 • Uppföljning och remisser

  Vi på barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsa. Det ger möjligheten att tidigt upptäcka om något avviker och barnet inte följer den normala utvecklingen.

  Ibland kan barnet behöva följas upp hos en läkare eller annan specialist. Då hänvisar eller skickar vi en remiss till rätt mottagning så att barnet får den hjälp som behövs.

 • Utveckling och hälsa

  Genom att träffa barnet regelbundet kan vi tidigt upptäcka om det är något som inte stämmer och erbjuda råd och stöd för åtgärder. Programmet nedan är Sveriges nationella barnhälsovårdsprogram. Lokala avvikelser från detta program kan förekomma. 

  Ålder Ni träffar Typ av besök
  Efter hemkomst från BB Sjuksköterska Hembesök
  1-3 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 veckor Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll
  6-8 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, föräldrasamtal
  3 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 månader Sjuksköterska Hälsokontroll
  5 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  6 månader Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling
  8 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, hembesök
  10 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  12 månader Sjuksköterska, läkare Hälsokontroll, utveckling
  18 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  2,5 år Sjuksköterska Hälsokontroll
  3 år Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling, språkscreening
  4 år Sjuksköterska Hälsokontroll, syn- och hörseltest
  5 år Sjuksköterska Hälsokontroll, skolförberedande samtal