BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mirja Söderberg

BVC-Sjuksköterska

Mitra Ebrahimpour

BVC-sjuksköterska

Åsa Lagerfeldt

BVC-sjuksköterska

Linda Liberman

BVC-Sjuksköterska

Storktelefon

För nyblivna föräldrar

Monica Carlsson

Verksamhetschef