Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Söderhielm Blid

Verksamhetschefen

Sten Allbrand

Specialist i allmänmedicin, hemsjukvård

Ricardo Arroyo

Specialist i allmänmedicin, hemsjukvård

Christoph Bubeck

AT- läkare

Elena Petrova

Specialist i allmänmedicin, hemsjukvård, medicinskt ansvarig läkare

Eftychia Pappa Winnberg

Specialist i allmänmedicin och hemsjukvård

Stephanie Karanatsiou

ST-läkare

Sandra Merei Andersen

ST-läkare

Erik Johansson

Leg. läkare, hemsjukvård

Daniel Avre Lams

Kurator

Hanna Jacobson

Psykoterapeut

Marie Elekjaer

Distriktssköterska, hemsjukvård

Mona Sjöstrand

Distriktssköterska, diabetessköterska

Sofia Olofsson

Distriktssköterska, hemsjukvård

Linnea Bergvall

Astma/KOL sjuksköterska, sluta röka stöd.

Camilla Bäckman

Undersköterska

Vivi Smedman

Undersköterska, hemsjukvård

Ekaterina Bickovska

Undersköterska, hemsjukvård

Linnea Bång

Sjuksköterska

Elisabeth Duggin

Sjuksköterska och diabetessköterska

Maria Plunger

Psykoterapeut