Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eva Lööf

Verksamhetschef

Mia Heneby

Barnmorska

Anna Löfgren Claesson

Barnmorska