BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Margareta Chestersson

Verksamhetschef

Anna Nelson

Specialistsjuksköterska Barn och Ungdom

Christina Guerrero

Specialistsjuksköterska Barn och Ungdom

Victoria Burton

Specialistsjuksköterska Barn och Ungdom

Margareta Blennow

Barnläkare

Jacquelina Holmskär

BVC-läkare