Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eva Lööf

Verksamhetschef

Laila Guara

Biträdande verksamhetschef (Sjuksköterska, asylmottagning)

Nasima Khatun

Receptionist & Undersköterska

Kersti Gribbe

Receptionist, undersköterska

Jacqueline Holmskär

Specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare

Galina Jakobsson

Specialist i allmänmedicin

Edith Bardales

Specialist i allmänmedicin

Getachew Makonnen

Leg. läkare

Masha Karimi

Leg. psykoterapeut

Jennie Karlsson

Distriktssköterska

Nina Karimihalizabad

Sjuksköterska (Asylmottagning)

Linnéa Soldén

Sjuksköterska (Asylmottagning)

Daphne Miglis

Hypertonisjuksköterska

Mojtaba Ahktar

Sjuksköterska (Mottagning & Asylmottagning)

Dehria Rashid

Diabetessköterska

Isabella Nilsson Ehn

Sjuksköterska

Linda Nordlund

Sjuksköterska (Hemsjukvård)

Cindy Dahiya

Sjuksköterska (Hemsjukvård)