Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eva Lööf

Verksamhetschef (Sjukskriven)

Laila Guara

Biträdande verksamhetschef

Jacqueline Holmskär

Specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare

Edith Bardales

Specialist i allmänmedicin

Getachew Makonnen

Leg. läkare

Masha Karimi

Leg. psykoterapeut

Dehria Rashid

Diabetessköterska

Jennie Karlsson

Distriktssköterska

Linnéa Soldén

Sjuksköterska (Asylmottagning)

Nina Karimihalizabad

Sjuksköterska (Asylmottagning)

Mojtaba Ahktar

KOL/Astmasjuksköterska (Föräldrarledig)

Daphne Miglis

Hypertonisjuksköterska

Isabella Nilsson Ehn

Sjuksköterska (Föräldrarledig)

Ishany Sothynathan

Sjuksköterska

Linda Nordlund

Sjuksköterska (Hemsjukvård)

Cindy Dahiya

Sjuksköterska (Hemsjukvård)

Lana Rashid

Undersköterska (Hemsjukvård)

Kersti Gribbe

Receptionist & Undersköterska

Nasima Khatun

Receptionist & Undersköterska