Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Margareta Chestersson

Verksamhetschef

Hossain Nawaz

Specialist i allmänmedicin/Medicinskt ansvarig läkare

Jacqueline Holmskär

Specialist i allmänmedicin

Edith Bardales

Specialist i allmänmedicin

Linda Nordlund

Sjuksköterska (Hemsjukvård)

Linnéa Soldén

Sjuksköterska (Asylmottagning)

Nina Karimihalizabad

Sjuksköterska (Asylmottagning)

Isabella Nilsson Ehn

Sjuksköterska

Cindy Dahiya

Sjuksköterska

Kersti Gribbe

Undersköterska (Receptionen)

Nasima Khatun

Undersköterska (Receptionen)

Masha Karimi

Leg. psykoterapeut

Getachew Makonnen

Leg. läkare

Daphne Miglis

Hypertonisjuksköterska

Laila Guara

Biträdande verksamhetschef

Mojtaba Ahktar

Astma/Kolsjuksköterska (Föräldraledig)

Johan Berhane

Distriktssjuksköterska (Hemsjukvård)

Fahad Waqas

Undersköterska (Hemsjukvård)

Beinafsha Asghani

Undersköterska (Hemsjukvård)