BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Storktelefon

För nyblivna föräldrar

Victoria Serrander

BVC-sjuksköterska/Enhetschef

Ida Anlen Widsell

BVC-sjuksköterska

Föräldrarledig

Camilla Pehrzander Hagebris

BVC-sjuksköterska

Carrie Tran

BVC-sjuksköterska

Victoria Kämpe

BVC-sjuksköterska

Vikarie för Ida