Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Agneta Holm

Distriktssköterska

Asefaw Gebremedhin

Vaktmästare

Cevinj Ahadpour

Sjuksköterska

Emma Lodenberg

Undersköterska

Eveline Larsson

ST-läkare

Farial Aziz

Specialist Allmän Medicin/ MAL

Heléne Ohlquist

Undersköterska

Iraz Dincer

Undersköterska

Jessica Wallin

Medicinsk sekreterare

Kadir Kakili

Specialist i allmänmedicin

Anna Hardemalm

Medicinsk sekreterare

Kaveh Chamsai

ST-läkare

Kristina Envall

Verksamhetschef

Linda Laursen

Sjuksköterska

Monica Hansson

Medicinsk sekreterare

Niclas Zetterberg

Specialistläkare

Maria Viklund

Rehabkoordinator/Psykoterapeut

Olle Forkman

Sjuksköterska

Pia Byrsten

Specialist i allmänmedicin

Ulrika Granath

Psykoterapeut

Weldegabier Yosief

ST-läkare

Åsa Forssén

Psykoterapeut

Camilla Sundqvist

Distriktssköterska

Eva Nordvall

Distriktssköterska/ Samordnare

eva.nordvall@capio.se

Zahid Khan

Specialist i allmänmedicin

Mårten Neiman

AT-läkare