Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Agneta Holm

Distriktssköterska

Asefaw Gebremedhin

Vaktmästare

Cevinj Ahadpour

Sjuksköterska

Emma Heinonen

Undersköterska

Eveline Larsson

ST-läkare

Farial Aziz

Specialist Allmän Medicin

Heléne Ohlquist

Undersköterska

Robinah Kaggwa

Undersköterska

Kadir Kakili

Specialist i allmänmedicin

Anna Hardemalm

Medicinsk sekreterare

Kaveh Chamsai

Specialist Allmän Medicin/ MAL

Kristina Envall

Verksamhetschef

Linda Laursen

Sjuksköterska

Monica Hansson

Medicinsk sekreterare

Maria Viklund

Rehabkoordinator/Psykoterapeut

Olle Forkman

Sjuksköterska

Pia Byrsten

Specialist i allmänmedicin

Ulrika Granath

Psykoterapeut

Weldegabier Yosief

ST-läkare

Åsa Forssén

Psykoterapeut

Ida Engkvist

Distriktssköterska

Eva Nordvall

Distriktssköterska/ Samordnare

eva.nordvall@capio.se

Zahid Khan

Specialist i allmänmedicin

Louise Hellqvist

AT-läkare

Asli Hirsi

Distriktssköterska