Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kristina Envall

Verksamhetschef

Jessica Wallin

Medicinsk sekreterare

Monica Hansson

Medicinsk sekreterare

Farial Aziz

Specialist i allmänmedicin

Eveline Larsson

ST-läkare

Kaveh Chamsai

ST-läkare

Mårten Trotzig

Specialist i allmänmedicin

Reber Zandy

Specialist i allmänmedicin

Kadir Kakili

Specialist i allmänmedicin

Samineh Oliai

Specialist i allmänmedicin

Weldegabier Yosief

ST-läkare

Agneta Holm

Distriktssköterska

Linda Laursen

Sjuksköterska

Heléne Ohlquist

Undersköterska

Kerstin Hahne Svensson

Undersköterska

Emma Lodenberg

Undersköterska

Birgit Brorsson

Undersköterska

Cevinj Ahadpour

Sjuksköterska

Therese Goulas

Administrativ assistent

Asefaw Gebremedhin

Vaktmästare

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn