Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kristina Envall

Verksamhetschef

Jessica Wallin

Medicinsk sekreterare

Monica Hansson

Medicinsk sekreterare

Farial Aziz

Specialist i allmänmedicin

Eveline Larsson

ST-läkare

Kaveh Chamsai

ST-läkare

Reber Zandy

Specialist i allmänmedicin

Kadir Kakili

Specialist i allmänmedicin

Samineh Oliai

Specialist i allmänmedicin

Weldegabier Yosief

ST-läkare

Agneta Holm

Distriktssköterska

Linda Laursen

Sjuksköterska

Heléne Ohlquist

Undersköterska

Kerstin Hahne Svensson

Undersköterska

Emma Lodenberg

Undersköterska

Birgit Brorsson

Undersköterska

Cevinj Ahadpour

Sjuksköterska

Therese Goulas

Administrativ assistent

Asefaw Gebremedhin

Vaktmästare

Kadir Kakili

Specialistläkare

Samineh Oliaali-Araghi

Specialistläkare

Rana Eizadpan

AT-läkare

Niklas Rosenqvist

AT-läkare

Fatou Rahman-Hydara

Sjuksköterska