Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Leticia Pinilla

Verksamhetschef

Ulf Almström

Läkare, specialist allmänmedicin

Jessica Bjurshagen

Distriktssköterska

Anette Björk

Undersköterska

Farid Gaberi

Läkare, specialist allmänmedicin

Jonna Grundström

Sjuksköterska

Nova Grünewald

Enhetschef / Administratör

Päivi Kantala

Distriktssköterska

Cecilia Lind

Sjuksköterska

Josefine Lovborg

Administrativ assistent, Receptionist

Li Olofsson Roth

Distriktssköterska

Arian Sepehr

Läkare, specialist allmänmedicin

Christine Skarp

Sjuksköterska

Birgitta Voxmark

Distriktssköterska

Nilla Barkman

Psykoterapeut

Marika Stenlund

AT - läkare

Anna Hammarlund

Sjuksköterska

Kristina Ennart

Samtalsterapeut

Sofia Castro

ST - Läkare

José Riquelme Vilches

Läkare, specialist allmänmedicin

Ylva Löfstrand

KBT-terapeut

Sandra Larsson

Undersköterska

Alejandra Borquez Alvarez

Kurator

Kristin Lindqvist

Receptionist

Malin Tidén

Sjuksköterska

Emma Agnerling

Sjuksköterska