Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ulf Almström

Läkare, specialist allmänmedicin

Leticia Pinilla

Specialist i allmänmedicin

Jessica Bjurshagen

Distriktssköterska

Anette Björk

Undersköterska

Farid Gaberi

Läkare, specialist allmänmedicin

Nova Grünewald

Enhetschef / Administratör

Päivi Kantala

Distriktssköterska

Cecilia Lind

Sjuksköterska

Julia Ryding

Receptionist

Li Olofsson Roth

Distriktssköterska

Arian Sepehr

Läkare, specialist allmänmedicin

Christine Skarp

Sjuksköterska

Birgitta Voxmark

Distriktssköterska

Nilla Barkman

Psykoterapeut

Costin-Daniel Popescu

Läkare

Anna Hammarlund

Sjuksköterska

Kristina Ennart

Samtalsterapeut

Sofia Castro

ST - Läkare

José Riquelme Vilches

Läkare, specialist allmänmedicin

Ylva Löfstrand

KBT-terapeut

Sandra Larsson

Undersköterska

Alejandra Borquez Alvarez

Kurator

Nico Askebjer

Receptionist

Malin Tidén

Sjuksköterska

Emma Agnerling

Sjuksköterska

Carina Almqvist

Verksamhetschef