BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Storktelefonen

Har du kommit hem med ett nyfött barn? Grattis! Ring vår storktelefon och lämna ett meddelande till oss. Ring även det här numret om ni är nyinflyttade och vill skriva in barn hos oss. Vi kommer sedan att ringa upp dig för fortsatt kontakt.

Anette Ohlsson

BVC-sjuksköterska

Tillgänglig måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 och fredag ojämna veckor kl. 8.00-12.00

Camilla Lagergren

BVC-sjuksköterska

Tillgänglig måndag-onsdag kl. 8.00-15.00, torsdag kl. 8.00-17.00 och fredag jämna veckor kl. 8.00-12.00.

Carina Almqvist

Verksamhetschef

Caroline Engman

BVC-sjuksköterska

Tillgänglig måndag kl. 7.45-17.00, tisdag-torsdag kl. 7.45-16.30

Cathrine Edberg

BVC-sjuksköterska

Tillgänglig måndag-torsdag kl. 8.00-16.30 och fredag kl. 8.00-14.30.

Emelie Hemming Bäcklin

BVC-sjuksköterska

Tillgänglig måndag kl. 8.00-17.00, tisdag-onsdag kl. 8.00-14.30, torsdag-fredag kl. 8.00-12.30

Hanna Lingonbacke

BVC-sjuksköterska

Tillgänglig måndag-torsdag 8.30-15.30, fredag ojämna veckor 8.00-12.00

Helena Hedström

BVC-sjuksköterska

Tillgänglig måndag 8.30-17.00, tisdag och onsdag 8.00-16.00, torsdag 8.30-17.00, fredag ojämna veckor 8.30-12.00

Sara Porseteg

BVC-sjuksköterska

Tillgänglig måndag kl.8.00-17.00, tisdag-torsdag kl. 8.00-16.00 och fredag kl. 8.00-15.00.

Ulrika Olausson Sjögren

BVC-sjuksköterska

Tillgänglig måndag 8.00-17.00, tisdag-torsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.30.

Thais Andersson

Barnsjuksköterska

Tillgänglig tisd-torsd 8-16.30, fredag 8-14.30