Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ulrika Olsson Jansén

Verksamhetschef

Sara Zimmerman

Bitr verksamhetschef, Undersköterska

Teija Säily

Undersköterska

Anna Svensson

Sjuksköterska

Ingela Strigell Hådell

Distriktssköterska, Diabetessjuksköterska

Ehsan Sheikhan

Medisinskt ansvarig Läkare, Specialist i allmänmedecin

Jeanette Richards

Sjuksköterska

Atousa Rabie Majdabac

Sjuksköterska

Ann Preinitz

Medicinsk sekreterare

Emma Persson

Undersköterska

Anne Nordström

Distriktssköterska, Diabetessjuksköterska

Jabar Mirzad

Specialist i allmänmedicin

Lilit Levin

Sjuksköterska

Päivi Laakso

Psykolog

Paiman Karim

Undersköterska

Andreas Jonsson

Receptionist

Susann Johansson

Medicinsk sekreterare

Marie Jakobsson

Undersköterska

Niclas Hagelberg

Distriktssköterska, Astma/KOL

Susanne Hafdell-Palmer

Undersköterska

Ruxandra Gheorghe

Specialist i allmänmedicin

Ulrika Olsson Jansén

Verksamhetschef

Gona Fazil Fatih

Distriktssköterska

Fatima Ehrabi

Sjuksköterska

Föräldraledig

Irene Blomquist

Distriktssköterska

Layla Björklund

Undersköterska

Alan Amin

Undersköterska

Larisa Adler

Specialist i allmänmedicin

Muna Adam

Specialist i allmänmedicin

Tore Abrahamsson

ST- Läkare

Föräldraledig

Tomoko Iseda

ST- Läkare

Serife Andersson

Distriktsköterska, Diabetessköterska

Jamil Tasmim

Specialist i allmänmedicin

Emma Simón

Rehabkoordinator

Slavica Novak

Psykolog

Timor Kakar

Leg Läkare

Jessica Block

Sjuksköterska

Lotta Lundgren

Psykolog

Victoria Mc Cartan

ST- Läkare

Föreldraledig

Najibjan Wazir

Leg Läkare

Kwestan Mohammed

Distriktsköterska

Eva Pachobut

Leg Läkare