Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ulrika Olsson Jansén

Verksamhetschef

Sara Zimmerman

Bitr verksamhetschef, Undersköterska

Teija Säily

Undersköterska

Anna Svensson

Sjuksköterska

Ingela Strigell Hådell

Distriktssköterska, Diabetessjuksköterska

Ehsan Sheikhan

Medisinskt ansvarig Läkare, Specialist i allmänmedecin

Jeanette Richards

Sjuksköterska

Atousa Rabie Majdabac

Sjuksköterska

Ann Preinitz

Medicinsk sekreterare

Emma Persson

Undersköterska

Anne Nordström

Distriktssköterska, Diabetessjuksköterska

Lilit Levin

Sjuksköterska

Föräldraledig

Päivi Laakso

Psykolog

Paiman Karim

Undersköterska

Andreas Jonsson

Receptionist

Susann Johansson

Medicinsk sekreterare

Marie Jakobsson

Undersköterska

Niclas Hagelberg

Distriktssköterska, Astma/KOL

Ruxandra Gheorghe

Specialist i allmänmedicin

Gona Fazil Fatih

Distriktssköterska

Fatima Ehrabi

Sjuksköterska

Föräldraledig

Irene Blomquist

Distriktssköterska

Layla Björklund

Undersköterska

Alan Amin

Undersköterska

Larisa Adler

Specialist i allmänmedicin

Muna Adam

Specialist i allmänmedicin

Tore Abrahamsson

ST- Läkare

Föräldraledig

Tomoko Iseda

ST- Läkare

Serife Andersson

Distriktsköterska, Diabetessköterska

Jamil Tasmim

Specialist i allmänmedicin

Slavica Novak

Psykolog

Timor Kakar

Leg Läkare

Jessica Block

Sjuksköterska

Föreldraledig

Lotta Lundgren

Psykolog

Victoria Mc Cartan

ST- Läkare

Föreldraledig

Najibjan Wazir

Leg Läkare

Kwestan Mohammed

Distriktsköterska

Sarah Peter

Leg Läkare

Patricia Birath

Undersköterska

Rosemarie Gulde

Psykolog

Simi Flora

Leg Läkare