Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Gunnel Fors

Verksamhetschef

Sara Zimmerman

Bitr verksamhetschef, Undersköterska

Gonzalo Valverde-Garcia

Sjuksköterska

Teija Säily

Undersköterska

Anna Svensson

Sjuksköterska

Ingela Strigell Hådell

Distriktssköterska, Diabetessjuksköterska

Magdalena Strandler Ivansson

Distriktssköterska

Malin Sjölund Nilsson

Psykolog

Ehsan Sheikhan

Medisinskt ansvarig Läkare, Specialist i allmänmedecin

Jeanette Richards

Sjuksköterska

Cecilia Radecka

Enhetschef, psykolog

Atousa Rabie Majdabac

Sjuksköterska

Maria Preinitz

Medicinsk sekreterare

Ann Preinitz

Medicinsk sekreterare

Emma Persson

Undersköterska

Sofia Oliai-Aroghi

ST-läkare

Föräldraledig

Charlotte Oja

Specialist i allmänmedicin

Anne Nordström

Distriktssköterska, Diabetessjuksköterska

Helena Nordahl

Specialist i allmänmedicin (Hemsjukvård)

Jabar Mirzad

Specialist i allmänmedicin

Viktoria Marek

Sjuksköterska

Lilit Levin

Sjuksköterska

Päivi Laakso

Psykolog

Frida Kolasa

Psykolog

Paiman Karim

Undersköterska

Andreas Jonsson

Receptionist

Susann Johansson

Medicinsk sekreterare

Marie Jakobsson

Undersköterska

Leyla Hepokangas

Sjuksköterska

Niclas Hagelberg

Distriktssköterska, Astma/KOL

Susanne Hafdell-Palmer

Undersköterska

Ruxandra Gheorghe

Specialist i allmänmedicin

Matilda Georgsson

Psykolog

Gona Fazil Fatih

Sjuksköterska

Fatima Ehrabi

Sjuksköterska

Irene Blomquist

Distriktssköterska

Layla Björklund

Undersköterska

Alan Amin

Undersköterska

Larisa Adler

Specialist i allmänmedicin

Muna Adam

Specialist i allmänmedicin

Tore Abrahamsson

ST-läkare