Astma och KOL

Astma och KOL. Patientmöte på mottagningen.

Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

Hos oss kan du få hjälp med:

  • Information om andningsbesvär, astma och KOL
  • Mediciner och behandlingar
  • Hjälp med inhalationstekniker
  • Allergiutredning
  • Lungfunktionsundersökning
  • Rökavvänjning

Dina besök hos oss

När du besöker oss får du berätta om dina besvär. Vi undersöker, utreder och hjälper dig att få den behandling du behöver. Vi vill att du ska ha bästa möjliga kunskap om både ditt tillstånd och din behandling och arbetar därför mycket med att ge information och råd. Målet med behandlingen är att du ska vara så besvärsfri som möjligt och kunna justera dina mediciner själv.

Undersökning

För att undersöka din lungfunktion gör vi vanligtvis en spirometri. Det är en lungfunktionsundersökning som visar hur mycket luft du har i lungorna, om dina luftrör är trånga och om lungorna vidgar sig som de ska. Ett komplement till spirometri är så kallad PEF-mätning (Peak Expiratory Flow). Ibland mäter vi syresättningen i blodet och vid behov kompletterar vi undersökningen med en allergiutredning.

Information och råd

Vi informerar dig om din sjukdom eller dina besvär och ger dig råd. Behöver du medicinera med inhalator får du prova olika alternativ och i samråd med oss välja ut det som passar dig. Du får också information om hur du ska justera din medicinering om du mår sämre.

Recept

Du kan alltid vända dig till oss vid frågor om dina mediciner. Behöver du förnya recept får du gärna använda e-tjänsten Förnya recept via 1177 Vårdguiden.

Är du gravid?

Om du är gravid och medicinerar för astma eller KOL rekommenderar vi att du tar kontakt med oss för mer information och eventuell justering av din medicinering.

Tobaksavvänjning

Vi erbjuder samtalsbehandling för dig som vill eller behöver sluta röka. Prata med din sjuksköterska för mer information. Vi kan även erbjuda farmakologisk behandling/läkemedel som komplement till samtal.

Har du luftvägsinfektion och KOL?

Om du har KOL och får ökade andningsbesvär i kombination med ökad mängd missfärgat slem bör du ta kontakt med oss.

Innehållsansvarig för denna sida:

Katarina Wettin
Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2018-01-06.