Diabetes

Diabetes. Familj som äter tillsammans.

Du som har diabetes är välkommen till vår diabetesmottagning. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår.

Om du har diabetes och är patient hos oss blir du kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil.

Hos oss kan du få hjälp med:

  • Information om diabetes och hur du kan undvika eventuella komplikationer
  • Mediciner och behandlingar
  • Provtagning av bland annat blodsocker och blodtryck
  • Mätning av vikt, längd och midjemått
  • Hjälp med hur du använder blodsockermätare eller tar injektioner
  • Råd om mat, dryck, motion, stress, sömn, alkohol och tobak
  • Kontroll av dina fötter
  • Remiss för kontroll av dina ögon
  • Sexuell hälsa

Dina besök hos oss

Hur ofta du behöver besöka oss anpassas efter hur du mår. Det är vanligt med tät kontakt om du nyligen har fått diabetes, sedan anpassas besöken efter behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar mellan besöken.

Provtagning

Inför vissa besök på mottagningen ber vi dig att ta prover i vårt laboratorium. Ibland ska du vara fastande innan provtagningen, information om detta ska finnas i din kallelse. På laboratoriet får du bland annat lämna urinprov och blodprov samt väga och mäta dig. Det kan också vara aktuellt att ta EKG.

Besök hos diabetessköterska

Hos diabetessköterskan pratar vi om hur du mår. Du kan bland annat få information och råd om mat, dryck, motion och hälsa samt om olika läkemedel och hur de verkar i kroppen. Du får också hjälp att prova ut de hjälpmedel du behöver, till exempel blodsockermätare eller insulinpenna.

Vi kontrollerar om dina fötter har påverkats av din diabetes, om du till exempel har fått sår, förhårdnader eller dålig känsel i fötterna. Diabetessköterskan hjälper dig att hålla koll på ditt blodsocker och kan vid behov justera doser av dina mediciner.

Besök hos läkare

Hos läkaren går vi igenom dina provsvar och pratar om hur du mår. Läkaren gör en kroppslig undersökning av bland annat hjärta och lungor samt mäter ditt blodtryck. Läkaren skriver också ut recept på de läkemedel du behöver och hjälper dig om dina värden från provtagningen inte ser bra ut.

Kontroll av dina fötter

Personer med diabetes får ofta olika typer av fotproblem. Därför kontrollerar vi dina fötter när du besöker oss. Du kan till exempel uppleva att det surrar i fötterna, få dålig känsel, förhårdnader eller sår på fötterna. Vid problem med sår får du oftast hjälp av en sjuksköterska. Vid andra typer av problem med fötterna kan du få hjälp av en medicinsk fotvårdsterapeut.

Kontroll av dina ögon

Personer med diabetes kan drabbas av problem med synen, därför kontrolleras dina ögon regelbundet. Undersökningen kallas ögonbottenfotografering och sker vanligtvis vart tredje år. Ögonbottenfotograferingen görs för att man tidigt ska kunna upptäcka eventuella förändringar på ögat. Hittar man dessa förändringar i god tid kan man oftast behandla dem innan de påverkar synen. Undersökningen görs av en ögonmottagning.

Sexuell hälsa

Diabetes kan påverka din sexuella hälsa, till exempel genom nedsatt potens eller problem med torra slemhinnor. Prata med oss om du upplever problem med sexuell hälsa så kan vi hjälpa dig med information och råd.

Så här arbetar vi för bra diabetesvård

Vi följer de riktlinjer Socialstyrelsen har satt upp för diabetesvård i Sverige. Det innebär bland annat att vi mäter samma värden hos alla patienter och regelbundet skickar resultaten till Nationella diabetesregistret.

Informationen i Nationella diabetesregistret används till forskning för att förbättra diabetesvården. Informationen gör också att vi har möjlighet att jämföra oss med andra vårdgivare och gå igenom hur vi kan förbättra vården för våra patienter med diabetes.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Thesleff
Specialist internmedicin, medicinsk gastroenterologi och klinisk nutrition.
Regional Medicinsk Chef