Multimodal rehabilitering (MMR)

Har du under en längre tid mått psykiskt dåligt och lidit av värk i nacke, rygg, skuldror eller axlar är du välkommen att prova multimodal rehabilitering (MMR).

MMR är ett rehabiliteringsprogram där ett team bestående av bland annat fysioterapeut, psykolog och läkare samarbetar för att hjälpa dig på bästa sätt. Vår uppgift är att minska din smärta och höja din livskvalitet genom vägledning, utbildning och behandling.

Om du är intresserad kan du be din läkare om en remiss till oss. Programmet är till för dig i arbetsför ålder.

Vårt team består av:

  • Läkare
  • Sjukgymnast/Fysioterapeut
  • Psykolog
  • Sjuksköterska

Dina besök hos oss

Vid inskrivningsbesöket pratar vi om dina besvär och dina behov, samt hur dina mål och förhoppningar ser ut. Därefter får du träffa teamets medlemmar som tillsammans med dig lägger upp en plan för din rehabilitering.

Smärthantering

Under våra fortsatta möten får du bland annat lära dig om smärthantering, var smärtan kommer ifrån, varför du får den och vad du kan göra åt den. Vi jobbar både med fysisk och psykisk smärta.

Täta besök i början

Vi vill gärna att du träffar oss ofta i början av rehabiliteringen. Vanligt är 2-3 besök hos sjukgymnast och 1-2 besök hos psykolog/terapeut per vecka, men besöksfrekvensen varierar beroende på dina behov och möjligheter. Det är viktigt att du är motiverad att genomföra en förändring och avsätter tid för din rehabilitering.

Möten med teamet

Du kommer kontinuerligt att bli kallad till möten där du träffar hela rehabiliteringsteamet samtidigt. Syftet med mötena är att vi ska få en samlad bild av dina framsteg, utvärdera behandlingen och diskutera hur vi ska fortsätta. Ibland bjuds även din arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan in till dessa möten. Om vi bjuder in någon utomstående ber vi dig alltid om ditt skriftliga samtycke. I samtycket står vilken eller vilka myndigheter vi får kontakta. Avsikten är att hjälpa dig och att du ska känna dig trygg.

Programmets längd

Rehabiliteringen pågår i cirka tolv veckor. Förhoppningen är att dina fysiska och psykiska besvär ska ha minskat och att du ska ha de verktyg du behöver för att fortsätta förbättras på egen hand när vi avslutar programmet.

Innehållsansvarig för denna sida:

Förnamn Efternamn
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Mallenhet.