Vaccination mot pneumokocker

Vaccination är det effektivaste sättet att förebygga svår pneumokockinfektion, till exempel lunginflammation. Tillhör du en riskgrupp riskerar du att bli svårt sjuk av en pneumokockinfektion. 

Pneumokocker är en av våra vanligaste bakterier och orsakar besvärliga sjukdomar såsom luftvägs-, öron- och bihåleinflammation. De kan även orsaka mycket allvarliga sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning och kan i värsta fall vara livshotande.

Spridning

Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Särskilt vanligt är det att barn bär på pneumokocker och smittspridningen sker lättare när barn samlas i stora grupper som på förskola. Därifrån sprider sig sedan smittan till föräldrar och anhöriga, och vidare ut i samhället.

Alla som rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan bör också vaccinera sig mot pneumokocker. Du bör dock inte vaccinera dig om du är gravid.

Du tillhör en riskgrupp om du:

  • Är över 65 år
  • Har hjärt-, kärl- eller lungsjukdom, oavsett ålder
  • Har svårinställd diabetes
  • Har kronisk lever- eller njursvikt
  • Är kraftigt överviktig
  • Har neuromuskulär sjukdom, till exempel MS, som påverkar andningen
  • Har kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av till exempel immunbristsjukdom eller cellgiftsbehandling

För de flesta räcker det att vaccinera sig en gång. Det finns flera typer av vaccin att välja mellan – vi på vaccinationsmottagningen hjälper dig välja det bästa för dig.

Innehållsansvarig för denna sida:

Stefan Bremberg
Chefsläkare