Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annika Eriksson

Verksamhetschef

Linda Thorn

Bitr. verksamhetschef

Tigist Kebede

Receptionist

Graciela Rosello Rodriguez

Specialist i allmänmedicin

Trian Negrea

Specialist i allmänmedicin

Heidy Whitaker Archibold

Specialist i allmänmedicin

Dafina Mulaj

ST-läkare

Lena Ekelund

ST-läkare

Wael Al-Doori

ST läkare

Linda Thorn

Distriktssköterska

Anna Fransson

Astma/KOL-sjuksköterska

Johanna Blomhagen

Sjuksköterska

Richard Briland

Sjuksköterska

Sandra Back

Sjuksköterska

Tuija Jarnheimer

Sjuksköterska

Mia Isaksson

Diabetessjuksköterska

Katarina Frick

Undersköterska

Kelly Shoar

Undersköterska

Moody Lindström

Undersköterska

Ingrid Marongiu

Kurator

Lisa Bernhard

Psykolog