Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annika Eriksson

Verksamhetschef

Linda Thorn

Bitr. verksamhetschef, Distriktssköterska

Tigist Kebede

Receptionist

Graciela Rosello Rodriguez

Specialist i allmänmedicin

Traian Negrea

Specialist i allmänmedicin

Heidy Whitaker Archbold

Specialist i allmänmedicin

Dafina Mulaj

ST-läkare

Lena Ekelund

ST-läkare

Wael Al-Doori

ST läkare

Oscar Santana

Läkare

Anna Fransson

Astma/KOL-sjuksköterska

Sandra Back

Sjuksköterska

Tuija Jarnheimer

Sjuksköterska

Katarina Frick

Undersköterska

Richard Briland

Sjuksköterska HSV

Johanna Blomhagen

Sjuksköterska HSV

föräldraledig

Kelly Shoar

Undersköterska HSV

Nicolina Svenfelt

Sjuksköterska HSV

Darya Sharivar

undersköterska HSV

Ingrid Marongiu

Kurator

Annika Johannesson

Psykolog