Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annika Eriksson

Verksamhetschef

Linda Thorn

Bitr. verksamhetschef, Distriktssköterska

Tigist Kebede

Receptionist

Graciela Rosello Rodriguez

Specialist i allmänmedicin

Traian Negrea

Specialist i allmänmedicin

Dafina Mulaj

Specialist i allmänmedicin

Lena Ekelund

ST-läkare

Wael Al-Doori

ST läkare

Oscar Santana

Läkare

Robin Saliba

AT läkare

Anna Fransson

Astma/KOL-sjuksköterska

Sandra Back

Sjuksköterska

Tuija Jarnheimer

Sjuksköterska

Katarina Frick

Undersköterska

Richard Briland

Sjuksköterska HSV

Johanna Blomhagen

Sjuksköterska HSV

föräldraledig

Kelly Shoar

Undersköterska HSV

Darya Sharivar

undersköterska HSV

Ingrid Marongiu

Kurator

Per Löf

Psykolog

Marjorie Nilsson

Diabetessköterska/ distriktssköterska