BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Maria Söderblom

BHV-sjuksköterska

070-8729521

Annastiina Hovi Grundh

BHV-sjuksköterska

072-3939728

Monica Carlsson

Verksamhetschef

Mirja Söderberg

BHV-sjuksköterska

Storktelefon

För nyblivna föräldrar