BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mirja Söderberg

BVC-sjuksköterska

Mobiltel: 072-3936678

Maria Söderblom

BVC-sjuksköterska

0708729521

Linda Liberman

BVC-sjuksköterska

Mobiltel: 072-393 97 28

Monica Carlsson

Verksamhetschef

Storktelefon

För nyblivna föräldrar