föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

  Prickmottagning

  På vår prickmottagning tar vi emot patienter för undersökning och bedömning av hudförändringar med så kallad dermatoskopi (undersökning med mikroskop). Oftast handlar det om pigmenterade hudförändringar, men även andra hudföräringar förekommer.

  Alla patienter i olika åldrar är välkomna, barn som vuxen. Patienten ska ha ett eller flera födelsemärken, hudfläckar eller prickar på huden som ändrat färg, form eller storlek, sticks eller kliar.

  Läkaren gör en första bedömning. Eventuellt kan fotografier och mikroskopiska bilder överföras till hudspecialister för vidare bedömning. Operationen (borttagningen av hudförändringen) görs vid ett uppföljande tidsbokat återbesök om det behövs. I vissa fall kommer vi att remittera till hudklinik eller plastikkirurg.

  Inga andra ärenden kommer tas om hand under besöket, då besökstiden är begränsad.

  Öppettider: Helgfria tisdagar kl. 13.00-14.00

  Obs! Du måste ringa och boka en tid hos innan ditt besök.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Psykisk ohälsa

  Välkommen till Högdalens barn- och ungdomsmottagning för dig mellan 0 och 17 år som av olika anledningar behöver stöd.

  På Högdalens barn- och ungdomsmottagning kan vi bland annat hjälpa:

  • Rädda barn eller ungdomar
  • Ledsna barn eller ungdomar
  • Arga barn eller ungdomar
  • Barn eller ungdomar i kris

  Vi kan även hjälpa till med:

  • Föräldrarollen
  • Konflikter mellan förälder/vårdnadshavare och barn

  Våra psykologer och kuratorer erbjuder samtalsbehandling utifrån två etablerade metoder, kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT).

  Besöken är kostnadsfria och du behöver varken vara listad här eller ha en remiss för att boka tid. 

  Jag är barn eller ungdom
  Som barn eller ungdom behöver du din eller dina vårdnadshavares tillstånd för att få komma hit. En vårdnadshavare är för det mesta en förälder, din mamma eller din pappa, men det kan också vara en annan person. Om du har två vårdnadshavare behöver båda ge sitt godkännande, men om till exempel bara din mamma har vårdnaden om dig räcker det att hon kontaktar oss.

  Första besöket brukar vi för det mesta vilja träffa dig och dina vårdnadshavare tillsammans. Detta för att vi ska få en bild av hur ni har det i familjen och hur dina besvär påverkar eller påverkas av de som står dig nära. Under behandlingen kan vi både träffa dig enskilt och ihop med dina vårdnadshavare, beroende på hur era behov ser ut.

  Vanligtvis ses vi 1-10 gånger och under dessa möten pratar vi om det som får dig att må dåligt. Vårt mål är att hjälpa dig att hitta nya sätt att se på och klara av situationer du tycker är svåra.

  Ibland kan du få en hemuppgift av oss. Om du till exempel är rädd för något kan en hemuppgift vara att träna på att gå emot din rädsla.

  Dina vårdnadshavare kan också få hemuppgifter som handlar om att lära sig att agera eller reagera annorlunda för att hjälpa dig att må bättre.

  Jag är förälder eller vårdnadshavare
  Första besöket brukar vi oftast vilja träffa dig och ditt barn tillsammans. Detta för att vi ska kunna skapa oss en bild av hela familjesituationen och de problem ni upplever. Under behandlingen kan vi både träffa ditt barn enskilt, dig/er som vårdnadshavare enskilt eller hela familjen tillsammans, beroende på hur era behov ser ut. För att ditt barn ska få komma hit för ett enskilt besök behövs ditt tillstånd. Om ditt barn har två vårdnadshavare behövs bådas tillstånd.

  Vanligtvis träffas vi 1-10 gånger och behandlingens syfte är att hitta nya förhållningssätt och metoder för att förändra de situationer som orsakar problem för ditt barn.

  Behandlingens utformning varierar mycket beroende på ditt barns ålder och problematik, men oftast handlar besöken om vad du som vårdnadshavare kan göra för att ditt barn ska må bättre, eller hur ni ska få det att fungera bättre i familjen. Ibland delar vi ut hemuppgifter i samband med besöken. Om du har små barn kan en sådan vara att ägna ditt barn odelad uppmärksamhet under 15 minuter om dagen, eller att uppmuntra positivt beteende genom beröm.

  Om du har ett äldre barn kan även ditt barn få hemuppgifter.

   

  Behöver du hjälp akut?

  BUP Kungsholmen
  Telefon: 08-541 525 00

  Öppet: Måndag-fredag kl. 8.00-16.45 (kl. 8.00-16.00 för akuta besök)

  Adress: S:t Göransgatan 106, 112 45 Stockholm

  Om du får förhinder – anmäl det på telefon så att någon annan kan få din tid istället.

   

  BUP SÖS
  Telefon: 08-616 69 00

  Öppet: Helger, kvällar och nätter kl.16.00-08.00

  Adress: Sachsgatan 10 (vid Södersjukhuset) 118 61 Stockholm

 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vaccin och priser

  • Hepatit A, barn (Havrix) (15-17) 400 kr/st
  • Hepatit A, vuxen (Havrix) 490 kr/st
  • Hepatit A+B, barn (Twinrix) 500 kr/st
  • Hepatit A+B, vuxen (Twinrix) 650 kr/st
  • Säsongsinfluensa, ej riskgrupp 250 kr
  • Kolera (Dukoral) 400 kr/2 st
  • Pneumockocker (Pneumovax) 410 kr/st
  • TBE, barn (Encepur) 350 kr/st
  • TBE, vuxen (Encepur) 400 kr/st 

   

  När det gäller nybesök för resevaccination kan du boka tid direkt på nätet. När du bokat din tid kommer du att slussas över till ett vaccinationsformulär som vi ber dig fylla i. Det används sedan som underlag för ordination inför ditt besök så att du slipper fylla i all information vid besöket. Via mail får du även en länk till formuläret.

  Pneumokocker är en av våra vanligaste bakterier och orsakar besvärliga sjukdomar såsom luftvägs-, öron- och bihåleinflammation. De kan även orsaka mycket allvarliga sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning och kan i värsta fall vara livshotande.

   

  Spridning

  Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Särskilt vanligt är det att barn bär på pneumokocker och smittspridningen sker lättare när barn samlas i stora grupper som på förskola. Därifrån sprider sig sedan smittan till föräldrar och anhöriga, och vidare ut i samhället.

  Vaccination mot pneumokocker
  Alla som rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan bör också vaccinera sig mot pneumokocker. Du bör dock inte vaccinera dig om du är gravid.

  Du tillhör en riskgrupp om du:

  • Är över 65 år
  • Har hjärt-, kärl- eller lungsjukdom, oavsett ålder
  • Har svårinställd diabetes
  • Har kronisk lever- eller njursvikt
  • Är kraftigt överviktig
  • Har neuromuskulär sjukdom, till exempel MS, som påverkar andningen
  • Har kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av till exempel immunbristsjukdom eller cellgiftsbehandling
  • För de flesta räcker det att vaccinera sig en gång. Det finns flera typer av vaccin att välja mellan – vi på vaccinationsmottagningen hjälper dig välja det bästa för dig.
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen att ringa oss på telefon utan tonval.

  Helgfria vardagar kl. 8.30-9.30 - 15.00-16.30
  08-120 010 90