Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Heléne Janarv

Verksamhetschef

Ann-Charlotte Brandt

Biträdande verksamhetschef

Mirva Personen

Medicinsk sekreterare

Ann-Cathrine Kvarnås

Medicinsk sekreterare

Nilgun Celik

Receptionist

Ain Reinumets

Specialist i allmänmedicin

Faris Ghazal

Specialist i allmänmedicin

Faramarz Masoumi

Specialist i allmänmedicin

Raghad Naima

Specialist i allmänmedicin

Anders Norrman

ST-läkare

Jennifer Zettergren

ST-läkare

Evelin Gustafsson

AT-läkare

Marie Eriksson

Psykolog

Ulf Hällerstam

Psykolog

Anneli Viita

Distriktssköterska

Arjeta Buqinca

Distriktssköterska

Caroline Ydreborg

Distriktssköterska

Etabeba Hassen

Distriktssköterska

Kazal Rahem

Distriktssköterska

Helen Mac Callum

Distriktssköterska

Lilly Savosnick

Distriktssköterska

Tina Eriksson

Distriktssköterska

Tita Hällkvist

Distriktssköterska

Azina Talaromi

Sjuksköterska

Mia Ekfors

Sjuksköterska

Netsanet Tesfamariam

Sjuksköterska

Britt-Marie Bergström

Undersköterska

Britt-Marie Vestman

Undersköterska