Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Monica Edström

Verksamhetschef

Azina Talaromi

Biträdande verksamhetschef

Mirva Personen

Medicinsk sekreterare

Ann-Cathrine Kvarnås

Medicinsk sekreterare

Anders Nilsson

Specialist i allmänmedicin

Nilgun Celik

Receptionist

Ain Reinumets

Specialist i allmänmedicin

Faris Ghazal

Specialist i allmänmedicin

Faramarz Masoumi

Specialist i allmänmedicin

Raghad Naima

Specialist i allmänmedicin

Alessandra de Oliviera

Specialist i allmänmedicin

Anders Norrman

ST-läkare

Jennifer Zettergren

ST-läkare

Marie Eriksson

Legitimerad Psykoterapeut

Maria Bäcklin

Legitimerad Psykoterapeut

Caroline Ljunggren

Distriktssköterska

Etabeba Hassen

Distriktssköterska

Kazal Rahem

Distriktssköterska

Helen Mac Callum

Distriktssköterska

Tina Eriksson

Distriktssköterska

Mia Ekfors

Sjuksköterska

Britt-Marie Bergström

Undersköterska

Britt-Marie Vestman

Undersköterska

Jessica Sundberg

Undersköterska

Anna Tounousidou

Receptionist

Daniel Attar

Legitimerad Psykoterapeut

Angelica Ringblom

Sjuksköterska

Sofie Eklund

Sjuksköterska

Hemin Mirza

Specialist i allmänmedicin

Ioannis Delimitsos

Specialist i allmänmedicin

Samir Mudher Salih

ST-Läkare

Veronica Botros

Distrikssköterska

Johanna Wahlestedt

Sjuksköterska