Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Monica Edström

Verksamhetschef

Azina Talaromi

Biträdande verksamhetschef

Mirva Personen

Medicinsk sekreterare

Ann-Cathrine Kvarnås

Medicinsk sekreterare

Anders Nilsson

Specialist i allmänmedicin

Nilgun Celik

Receptionist

Ain Reinumets

Specialist i allmänmedicin

Faris Ghazal

Specialist i allmänmedicin

Faramarz Masoumi

Specialist i allmänmedicin

Raghad Naima

Specialist i allmänmedicin

Anders Norrman

Specialist i allmänmedicin

Jennifer Settergren

ST-läkare

Maria Bäcklin

Legitimerad Psykoterapeut

Etabeba Hassen

Distriktssköterska

Kazal Rahem

Distriktssköterska

Tina Eriksson

Distriktssköterska

Mia Ekfors

Sjuksköterska

Britt-Marie Bergström

Undersköterska

Jessica Sundberg

Undersköterska

Angelica Ringblom

Sjuksköterska

Sofie Eklund

Sjuksköterska

Ioannis Delimitsos

Specialist i allmänmedicin

Veronica Botros

Distrikssköterska

Camilla Svensson

Distrikssköterska

Jenny Fransson

Undersköterska

Max Altez

Sjuksköterska

Shamsun Shuchi

ST-Läkare

Marlene Bustos

AT-Läkare

Adnan Hassan

Leg. Läkare

Nilgun Celik

Receptionist

Adriana Roj

Undersköterska