föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Antikroppstest (covid-19)

 • Alkohol

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • Demens

 • Diabetes

 • Hemsjukvård (sthlm)

 • Hud

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Inkontinens

 • Intyg

 • Livsstilsförändring

 • Psykisk ohälsa

 • Sår och stygn

 • Tobaksavvänjning

 • Provtagning

 • Vaccination

 • Sköterskemottagning

 • Äldremottagning

 • Videosamtal

 • Influensavaccination 2020