föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Alkohol

  Har du funderingar kring dina alkoholvanor? Undrar du var gränsen går mellan bruk och missbruk? Vi kan bland annat hjälpa dig med information om alkohol och beroende, motiverande samtal, målsättning, vägledning och metoder för att förändra dina dryckesvanor.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

   

   

   

   

 • Hemsjukvård (sthlm)

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

  Födelsemärken som växer, kliar, ändrar form eller färg kontrolleras på vår prickmottagning.
  En dag i veckan har vi prickmottagning på Capio Vårdcentral Viksjö. Boka tid genom att kontakta oss på telefon 08-408 822 30.

  Onsdagar tidsbokning
  15.00-16.00
 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

  Inför ditt besök

  Säkerställ att det finns tillgång till fullständig ordination. Du tar själv med dig preparatet som din läkare skrivit ut.

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

  Formulär inför bedömning av arbetsförmåga

  Inför bedömning av arbetsförmåga eller vid förlängning av sjukskrivning kan du som patient fylla i formuläret nedan inför ditt läkarbesök. Detta för att underlätta din möjlighet till en korrekt bedömning.

  För att Försäkringskassan skall kunna bedöma din rätt till sjukpenning är det av största vikt att sjukintyget innehåller tillräcklig information om ditt sjukdomstillstånd och din nedsatta arbetsförmåga. Ladda ned formuläret på länken nedan.

 • Livsstilsförändring

  Har du funderingar kring dina levnadsvanor? Upplever du att du har problem med mat, stress, sömn eller alkohol? Hos oss kan du få information och råd.

  I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla fysiska och psykiska besvär. 

  Vi erbjuder information och råd om:

  • Alkohol, tobak och beroende
  • Matvanor och vikt
  • Träning och fysisk hälsa
  • Stress och sömnproblem

  Ditt besök hos oss

  Du kan själv boka ett besök hos oss, eller bli remitterad hit av en läkare eller sjuksköterska. Under samtalet försöker vi att skapa oss en bild av din livssituation, dina förutsättningar och dina behov. Vi frågar dig varför du sökt dig till oss och vad du är intresserad av att förändra. Tillsammans sätter vi sedan mål och strategier för att nå dem.

  Om du behöver mer hjälp inom ett visst område guidar vi dig rätt inom sjukvården.

 • Provtagning ( Endast bokad tid gäller )

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Måndag-torsdag ( sommartid 22/6-31/8. Mån-Fre 8-12, PK/INR-provtagning kl 13-14 )
  8.00-12.00 och 12.30-14.30

  Öppet fredag och dag före helgdag: kl. 8.00-12.00. lunchstängt 12.00-12.30

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

  Kognitiv beteendeterapi
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) innebär att du får hjälp att må och fungera bättre genom att ändra ditt beteende, din syn på dig själv och din syn på omvärlden.

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Social fobi
  • Panikattacker, ångest.
  • Kronisk smärta
  • Oro och grubblerier
  • Tvångssyndrom
  • Stress- och utmattningsproblematik
  • Missbruk (alkohol, droger, spel, shopping, mat, sex m.m.)
  • Kriser vid sjukdom, trauma eller sorg
  • Nedstämdhet, depression
  • Relationsproblem eller separationer.
  • Ätstörningar
  • Övervikt

  Dina besök hos oss
  Under ditt första besök pratar vi om dina problem och hur de hindrar dig från att klara av din vardag. Vi frågar om dina förväntningar och förhoppningar och försöker att anpassa behandlingen så mycket som möjligt efter dem. Vi berättar också om metoden KBT och sätter ramar för dina fortsatta besök.

  Vanligtvis träffas vi en gång i veckan under 5-10 veckor, men det kan också röra sig om enstaka besök med längre mellanrum. Om vi bokar in ett nytt möte kan du få med dig en uppgift att genomföra till dess. Det kan exempelvis handla om att läsa på om ditt tillstånd, fundera över vad du vill göra mer av i livet, eller observera hur du beter dig i olika situationer.

  Följande besök
  Du får göra övningar och utmana dig själv både under och mellan besöken. När du kommer hit går vi igenom dina hemuppgifter, diskuterar viktiga händelser som inträffat sedan ditt senaste besök och undersöker vad som får dig att trivas bättre med tillvaron. När du har verktygen för att arbeta vidare på egen hand avslutas behandlingen. Ibland bokas uppföljande besök in längre fram.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Våra vaccin och priser:

  • Rådgivning, 0 kr
  • Pneumokocker, ej riskgrupp, 350 kr
  • Pneumokocker, riskgrupp, 0 kr
  • Säsongsinfluensa (ej riskgrupp), 250 kr
  • Säsongsinfluensa (riskgrupp), 0 kr
  • TBE, barn 1-15 år (FSME), 300 kr
  • TBE, vuxen (FSME), 360 kr 

  För närvarande har vi ingen drop in vaccination!

  Telefontid: Helgfria vardagar kl. 8.00-17.00
  08-408 822 30
 • Sköterskemottagning

  Välkommen till vår  sköterskemottagning. Kontakta oss via telefon eller chatt för att boka tid!

  Hos oss kan du få hjälp med:

   

  • Nyuppkomna sår och lättare såromläggningar
  • Öronbesvär, såsom klåda eller bedömning av vaxpropp (ej öronspolning)
  • Injektioner enligt remiss
  • Stygnborttagning
  • Blodtrycksmätning

  Välkommen!

 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Varmt välkommen till oss!

  11.00-12.00
  08-408 822 48
 • Videosamtal

  Vid behov erbjuder vi dig som patient videosamtal när du startat en chatt med oss.