Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Maria Areblad

Verksamhetschef

viksjo.vardcentral@capio.se

Emma Bjuhr

Bitr.Verksamhetschef/ssk

Lillemor Tengqvist

Medicinsk sekreterare

Adonis Yehya

Specialist i allmänmedicin

Lexi Johnsson Amal

Leg. läkare

Ylva Jansson

Kurator

Jenny Casselholm de Salles

Rehabkoordinator

Katri Harcke

Astma/KOL-,diabetes- och distriktssköterska

Charlotte Bergendahl

Distriktssköterska, hemsjukvård

Eva Hellmark

Samordnare Sjuksköterska, hemsjukvård

Parisa Arbabi

Sjuksköterska

Alga Negusse

Astma/KOL-sköterska

Malin Sandgren

Distriktsköterska/äldremottagning sköterska

Anna Utterman

Sjuksköterska

Susanne Kattem

Diabetes sjuksköterska

Anna Axelsson

Smittskyddsansvarig sjuksköterska

Sheller Rastegar

Undersköterska

Anna-Lena Drugge

IT/Admin

Mia Enholm

Undersköterska

Nermin Caliskan

Undersköterska

Yvonne Atterlönn

Undersköterska

Elin Behzadman

Undersköterska, hemsjukvård

Caroline Hyltingö

Undersköterska

Johanna Oldengren Åkerblad

Hypertoni Sjuksköterska

Fredrik Svozilik

ST-läk

Ian Woodhill

Sjuksköterska

Carina Olofsson

Sjuksköterska

Asma Ahmad

Leg Läkare

Fredrik Wang

Specialist i allmänmedicin

Mikael Kozyra

AT-läk

Farzaneh Ghafouria

Undersköterska

Svante Stål

Allmänspecialist läk medicin