Mamma och bebis. Mamma och bebis.

Så tar vi hand om ditt barn

Vi arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som rör ditt barns hälsa. 

 • Nybliven förälder?

  Har du nyligen fött eller adopterat barn? Kontakta oss så bokar vi ett första besök där ni får träffa er BVC-sjuksköterska.

  Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök efter hemkomsten med ert barn. När BVC-sjuksköterskan besöker er i hemmet görs en enkel undersökning av barnet och du får som förälder stöd, information och råd om den första tiden med barnet.

 • Amningsrådgivning

  Vi kan hjälpa dig med tips och råd kring amning och alternativ till amning. Vi finns här både för dig som ammar och behöver stöd och för dig som inte kan eller väljer att inte amma.

 • Utveckling och hälsa

  Genom att träffa barnet regelbundet kan vi tidigt upptäcka om det är något som inte stämmer och erbjuda råd och stöd för åtgärder. Programmet nedan är Sveriges nationella barnhälsovårdsprogram. Lokala avvikelser från detta program kan förekomma. 

  Ålder Ni träffar Typ av besök
  Efter hemkomst från BB Sjuksköterska Hembesök
  1-3 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 veckor Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll
  6-8 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, föräldrasamtal
  3 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 månader Sjuksköterska Hälsokontroll
  5 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  6 månader Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling
  8 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, hembesök
  10 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  12 månader Sjuksköterska, läkare Hälsokontroll, utveckling
  18 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  2,5 år Sjuksköterska Hälsokontroll
  3 år Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling, språkscreening
  4 år Sjuksköterska Hälsokontroll, syn- och hörseltest
  5 år Sjuksköterska Hälsokontroll, skolförberedande samtal
 • Direktkontakt med BVC-sjuksköterska

  Våra BVC-sjuksköterskor har direktnummer dit du kan ringa om du har frågor kring ditt besök eller vill ha rådgivning rörande ditt barns hälsa och utveckling.

  Telefontid helgfria vardagar kl. 7.30-17.00.
 • Drop-in för vägning

  Är du nyfiken på ditt barns aktuella vikt och vill göra en extra vägning det före ditt nästa besök hos oss? Då är du välkommen till vår drop-in för vägning hos oss på bvc. Du behöver inte kontakta oss innan. Det är bara att komma hit.

  Helgfri måndag-torsdag kl. 8.00-16.30. Fredag kl. 8.00-14.30.
 • Barnvaccination

  Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot ett antal sjukdomar. Dessa vaccinationer kallas gemensamt för det allmänna vaccinationsprogrammet. Vissa landsting eller regioner erbjuder vaccin mot ytterligare sjukdomar, exempelvis rotavirus eller hepatit B.

  Vaccinationerna skyddar ditt barn mot flera sjukdomar och förebygger spridning av smitta i samhället. Alla vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet är gratis och ges i samband med besöken på barnavårdscentralen och via skolhälsovården.

  Region Stockholms vaccinationsprogram för barnhälsovården

  • 3 mån - Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit b
  • 5 mån - Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit b
  • 12 mån - Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit b
  • 18 mån - Mässling, påssjuka och röda hund
  • 5 år Difteri, stelkramp, kikhosta och polio
 • Föräldragrupper

  Att delta i en föräldragrupp är ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter och lära sig mer om barn och föräldraskap.

  Prata med din BVC-sjuksköterska om du vill veta mer eller är intresserad av att anmäla dig till en föräldragrupp.

  Föräldragrupp (första barnet).

  Träffarna börjar vanligtvis när barnet är cirka 2-3 månader gammalt och vänder sig till dig som fått ditt första barn. Under träffarna informerar vi och diskuterar olika ämnen och andra frågor som kommer upp. Ni får också möjlighet att berätta för varandra om era erfarenheter och funderingar.

  Vi pratar bland annat om:

  • Att bli förälder
  • Mat
  • Sömn
  • Hur man förebygger olycksfall
  • Gränser
  • Relationer

  Plats: Träffarna sker på BVC.
  Tid: Håll utkik här på vår hemsida eller i vårt väntrum efter information om kommande grupptillfällen. 
  Pris: Träffarna är kostnadsfria.
  Anmälan: Prata med din BVC-sjuksköterska om du är intresserad av att anmäla dig till gruppen. i vårt väntrumfinns även en anmälningslista för förstagångsföräldrar. 

  Pappagrupp

  Gruppen anordnas tillsammans med Män för jämställdhet och vänder sig till dig som är nybliven pappa. Syftet är att träffas och diskutera barn, föräldraskap och livspussel. Här får du kontakt och gemenskap med människor i samma nya och spännande tid i livet och du kommer även att tillföra mycket själv med dina erfarenheter.

  Titta gärna på filmen om att gå i pappagrupp på Capio Södermalms (tidigare Ekens) BVC.

  Tid: Håll utkik här på vår hemsida eller i vårt väntrum efter information om kommande grupptillfällen. 
  Plats: Träffarna sker hos oss på Capio Vårdcentral Gullmarsplan BVC. 
  Pris: Kostnadsfritt.
  Anmälan: Prata med din BVC-sjuksköterska om du är intresserad av att anmäla dig till gruppen.

  Omfödeskegrupp

  Gruppen vänder sig till dig har barn sedan tidigare. Här får du träffa och dela erfarenheter med andra föräldrar som är i samma situation som du. Gruppen leds av en BVC-sjuksköterska.

  Plats: Träffarna sker på BVC.
  Tid: Prata med din BVC-sjuksköterska för information om vilka datum och tider som gäller.
  Pris: Träffarna är kostnadsfria.
  Anmälan: Prata med din BVC-sjuksköterska om du är intresserad av att anmäla dig till gruppen.

 • Kurs i HLR för barn

  Vi erbjuder kurser i livräddning och hjärt-lungräddning för barn.

  I kursen lär du dig hur du ska hjälpa ett barn som sätter i halsen och inte kan andas, eller som får ett hjärtstopp.

  Instruktör: Ulrika Nyström från Extima Barn HRL Stockholm.
  Pris: 500 kr/person.
  Plats: Här på BVC Gullmarsplan
  Tid: 18.00-20.30
  Datum och anmälan: Mer information om kommande kursdatum får du genom att skicka en intresseanmälan via e-post till ulrika@extima.se.

  Kursen riktar sig till alla, inte bara föräldrar. Du behöver inte vara listad hos oss för att delta. 

  Välkommen!

 • Uppföljning och remisser

  Vi på barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsa. Det ger möjligheten att tidigt upptäcka om något avviker och barnet inte följer den normala utvecklingen.

  Ibland kan barnet behöva följas upp hos en läkare eller annan specialist. Då hänvisar eller skickar vi en remiss till rätt mottagning så att barnet får den hjälp som behövs.

 • Om ditt barn blir sjukt

  På barnavårdscentralen har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot besök av sjuka barn. Om ditt barn blir sjukt ska du i första hand vända dig till din hälso- eller vårdcentral. Om ditt barn är 2 år eller äldre kan du även söka vård online vid flera vanliga besvär.

  Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid ringa 1177 för rådgivning. Vid livshotande tillstånd, ring 112. 

  Vård online (för barn över 2 år)