Så följer vi barnets utveckling

Så följer vi barnets utveckling. Sköterska som undersöker barn.

Vi på barnavårdscentralen (BVC) arbetar med att följa ditt barns hälsa för att barnet ska utvecklas, växa och må så bra som möjligt. Vi finns också här för att ge råd och stöd i föräldrarollen och svara på dina frågor.

Vi arbetar efter Stockholms läns landstings program för barnhälsovården och följer barnets utveckling upp till sex års ålder. Genom att träffa barnet regelbundet kan vi tidigt upptäcka om det är något som inte stämmer och erbjuda råd och stöd för åtgärder. Programmet är en grund som alla barn erbjuds, därefter anpassas besöken efter era behov och önskemål.

Program för barnhälsovården:

Ålder Detta gör vi
0-12 dagar Hembesök av BVC-sjuksköterska.
4 veckor Utvecklingsbedömning av sjuksköterska och läkare.
6-8 veckor Föräldragrupper startar.
2 månader Utvecklingsbedömning av sjuksköterska.
3 månader Vaccination.
5 månader Vaccination.
6 månader Utvecklingsbedömning och undersökning av sjuksköterska och läkare.
8 månader Utvecklingsbedömning och hälsosamtal.
10-12 månader Utvecklingsbedömning och undersökning av sjuksköterska och läkare.
12 månader Vaccination.
18 månader Vaccination.
3 år Språkbedömning och hälsosamtal.
4 år  Utvecklingsbedömning, syn- och hörselprövning, talscreening.
5-5,5 år  Utvecklingsbedömning av sjuksköterska, synprövning, vaccination och sammanfattande samtal om BVC-tiden.

Detta gör vi vid besöken:

Längd, vikt och huvudomfång

Vid besöken på barnavårdscentralen mäter BVC-sjuksköterskan barnets längd, vikt och huvudomfång. BVC-sjuksköterskan fyller i värdena i barnets hälsobok och håller koll på att barnet följer sin tillväxtkurva.

Råd och stöd till föräldrar

Hur ska jag få mitt barn att sova? Jag är så orolig för att mitt barn inte äter! Vi får många frågor om barn och föräldraskap. Det kan handla om mat, sömn, kiss och bajs, feber, prickar på huden eller hur man sätter gränser.

Vi finns här för att ge dig råd och stöd för att stärka dig i din föräldraroll. Ställ gärna frågor om allt som rör barn och föräldraskap till oss, så kan vi ge information och råd och hitta lösningar tillsammans med dig. Ta gärna upp dina frågor under besöken på BVC, eller kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguiden.

Läkarbesök

Vid några av besöken får ni träffa en läkare som gör en kroppslig undersökning av barnet. Läkaren lyssnar på barnets hjärta och lungor och undersöker bland annat ögonen, höfterna, huvudet, ryggen, huden samt barnets motorik.

Utvecklingsbedömning

BVC-sjuksköterskan följer barnets utveckling genom att observera hur barnet klarar vissa uppgifter. För små barn tittar sjuksköterskan bland annat på om barnet följer saker med blicken, om barnet kan lyfta huvudet, vända sig eller sitta upp samt lyssnar på barnets joller. BVC-sjuksköterskan följer barnets kommunikation och språkutveckling från en tidig ålder. När barnet är lite större kan sjuksköterskan ge barnet små uppgifter som att rita en gubbe eller bygga med klossar.

Syn, hörsel och tal

Vid vissa besök görs undersökningar av barnets syn, hörsel och tal.

Innehållsansvarig för denna sida:

Christian Rauer
Specialistläkare. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-12-14.