Arbeta hos oss

Arbeta hos oss. Glada kollegor på Capio.

Förutsättningen för vår framgång som vårdgivare bygger på att vi har medarbetare som har både kunskap och engagemang samt en stark lokal organisation med bra ledarskap.

Capio Vårdcentral Gullmarsplan ligger alldeles intill Globen med ett rikt utbud av affärer, restauranger och service samt med goda tunnelbane-, tvärbane-, och bussförbindelser. Kommunen växer med cirka 2 000 invånare per år. Vi är för närvarande ett 30-tal anställda som har hand om cirka 11 500 patienter. Under vårt tak finns vårdcentral, Närakut, BVC och hemsjukvård. Närakuten ingår dock inte i vårdcentralens tjänstgöring.

För oss är kvalitet viktigt i vården. Kvalitet innebär som grund en engagerad ledning, genomtänkta processer och rutiner samt ett välfungerande avvikelsesystem. Kvalitet föder engagerade medarbetare och mervärde. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.

Hos oss på Capio Vårdcentral Gullmarsplan finns: 

 • Trevliga och engagerade medarbetare
 • Möjlighet till regelbunden fortbildning
 • Möjlighet att påverka arbetstider samt schemaläggning

Vi värdesätter laganda samt förmåga och viljan att ta egna initiativ.


Utveckling av verksamheten

Vi tror att engagemang föds ur att du som medarbetare trivs och känner ansvar och arbetsglädje. Detta vill vi skapa förutsättningar för genom gott ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter. Organisationen bygger på att de lokala verksamheterna styr och utvecklas utifrån lokala patientbehov och respektive landstings uppdrag. Som medarbetare har du stor möjlighet att vara med och utveckla din enhet tillsammans med verksamhetschefen och kollegorna.

Utveckling i karriären

Att arbeta inom vården ställer höga krav på kunskap, flexibilitet och öppenhet för förändringar. Vi tycker därför att det är viktigt att erbjuda karriärutveckling genom utbildning. Vi erbjuder såväl externa som interna utbildningar. Vi uppmuntrar intern rörlighet för att skapa möjlighet att ta sig an ett nytt ansvarsområde, en ny roll eller en ny enhet. Vi tror att det bidrar till kompetensutveckling, ökat engagemang och en bättre helhetssyn.

Satsning på ledare

Ett bra ledarskap är en av grundförutsättningarna för en välfungerande organisation. Vi satsar därför på att kontinuerligt på utbilda våra region- och verksamhetschefer i såväl ledarskap som drift av en verksamhet i Capio Närsjukvård. Vi har sedan flera år en egen ledarskapsutbildning för chefer, men även för medarbetare som visat intresse för ledarskapet och där vi ser en framtida chef. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar.

Förväntningar och samarbete

Vi vill även försöka att beskriva vad du som medarbetare kan förvänta dig av Capio som arbetsgivare och vad vi förväntar oss av dig som medarbetare. Vi tror att den tydligheten lägger en bra grund för vårt gemensamma arbete tillsammans.

Du kan förvänta dig av Capio:

 • Att vi ger dig en konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens.
 • Att vi säkerställer din möjlighet till utveckling - som medarbetare eller chef.
 • Att du får inflytande och är delaktig i verksamheten du arbetar i.
 • Att verksamheten har en god arbetsmiljö som du kan aktivt påverka.
 • Att verksamheten nyttjar din kompetens på bästa sätt utifrån de behov som finns.
 • Att varje medarbetare behandlas med respekt oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning.

Capio som arbetsgivare förväntar sig i sin tur att du medverkar till att ge våra patienter bästa möjliga livskvalitet genom:

 • Att arbeta för hög tillgänglighet så att vi kan hjälpa fler patienter.
 • Att du har ett bra bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor.
 • Att du delar och aktivt arbetar utifrån våra värderingar kvalitet, medkänsla och omsorg i vardagen.
 • Att du är lyhörd inför patienternas behov och förväntningar på den vård vi kan ge.
 • Att du alltid gör ditt bästa för att ge vård av högsta kvalitet.
 • Att du aktivt delger närmsta chef de förbättringsförslag som du ser och kommer med konstruktiv återkoppling.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.