Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa. Person som har huvudet fullt av motstridiga tankar och känslor.

Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du välkommen till psykolog eller kurator på vår psykosociala mottagning. Vi finns i samma lokaler, en trappa ned.

Ditt första besök - ett orienterande samtal

Det första besöket är alltid ett bedömningssamtal. Då görs en planering för hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt utifrån de problem du söker för. Det kan leda till kontakt på vår mottagning (se nedan vilka insatser som kan bli aktuella). Ibland får du bättre stöd hos någon annan vårdgivare och då hjälper vi dig vidare.

Insatser vi kan erbjuda:

  • Fåtal stödjande samtal när livet är svårt, till exempel när du får svårt att få din vardag att fungera vid sorg eller kris.
  • Rådgivande samtal vid exempelvis depression, ångest, stress.
  • Internet-KBT behandling för depression, ångest, stress, sömnproblem.
  • I specifika fall kan det bli fråga om individuell behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT)
  • Vi kan inte erbjuda längre samtalsterapi.

Om du träffar läkare först

Läkaren undersöker hur du mår och tar vid behov blodprover för att utesluta att det är en kroppslig sjukdom som orsakar dina besvär. Om du är intresserad av kontakt hos det psykosociala teamet, och läkaren tror att det skulle hjälpa dig, så kan du få en remiss dit. Läkaren kan vid behov förskriva lindrande medicin och ibland kan det vara nödvändigt med en kortare sjukskrivning. Om du har fått medicin utskriven kallar din läkare dig för ett uppföljningsbesök, för att se hur du påverkas av medicinen och om dosen behöver justeras. Våra psykologer och kuratorer arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare.

Boka tid

För att boka en tid för ett första orienterande samtal hos det psykosociala teamet kan du:

  • Ringa direkt till vårdcentralens växel 08-555 055 00.
  • Uttrycka ditt önskemål på ditt läkarbesök.
  • Boka en telefontid med vårdcentralen via Bättre besök.

OBS! Akut psykisk ohälsa, exempelvis om du självmordstankar eller du om inte klarar att vänta, hänvisar vi till psykiatrisk akutmottagning, S:t Göran Länsakuten: 08-123 492 00 (öppet dygnet runt)

 

Innehållsansvarig för denna sida:

Mattias Eirefelt
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Gullmarsplan.