Patient undersöks i munnen. Patient undersöks i munnen.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Alkohol

  Har du funderingar kring dina alkoholvanor? Undrar du var gränsen går mellan bruk och missbruk? Vi kan bland annat hjälpa dig med information om alkohol och beroende, motiverande samtal, målsättning, vägledning och metoder för att förändra dina dryckesvanor.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Dietist/kostrådgivning

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsokontroller

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

 • Hälsosamtal

  I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla såväl fysiska som psykiska besvär. I mötet med dig utgår vi alltid från ditt livssammanhang och sätter det friska i centrum. Vi samtalar kring dina levnadsvanor hjälper dig att sammanställa en individuell handlingsplan. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du välkommen till psykolog eller kurator på vår psykosociala mottagning. Vi finns i samma lokaler, en trappa ned. 

  Ditt första besök - ett orienterande samtal

  Det första besöket är alltid ett bedömningssamtal. Då görs en planering för hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt utifrån de problem du söker för. Det kan leda till kontakt på vår mottagning. Ibland får du bättre stöd hos någon annan vårdgivare och då hjälper vi dig vidare.

  Insatser vi kan erbjuda:

  • Ett fåtal stödjande samtal när livet är svårt, till exempel när du får svårt att få din vardag att fungera vid sorg eller kris.
  • Rådgivande samtal vid exempelvis depression, ångest, stress.
  • Internet-KBT behandling för depression, ångest, stress, sömnproblem.
  • I specifika fall kan det bli fråga om individuell behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT)
  • Vi kan inte erbjuda längre samtalsterapi.

  Om du träffar läkare först

  Läkaren undersöker hur du mår och tar vid behov blodprover för att utesluta att det är en kroppslig sjukdom som orsakar dina besvär. Om du är intresserad av kontakt hos det psykosociala teamet, och läkaren tror att det skulle hjälpa dig, så kan du få en remiss dit.  Våra psykologer och kuratorer arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare.

  Boka tid

  För att boka en tid för ett första orienterande samtal hos det psykosociala teamet kan du:

  • Ringa direkt till vårdcentralens växel 08-555 055 00.
  • Uttrycka ditt önskemål på ditt läkarbesök.
  • Boka en telefontid med vårdcentralen via Bättre besök.

  OBS! Akut psykisk ohälsa, exempelvis om du självmordstankar eller du om inte klarar att vänta, hänvisar vi till psykiatrisk akutmottagning, S:t Göran Länsakuten:08-123 492 00 (öppet dygnet runt)

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Våra vaccin och priser:

  • Rådgivning, 0 kr
  • Hepatit A, barn (Havrix, Epaxal), 350 kr
  • Hepatit A, vuxen (Havrix, Epaxal), 390 kr
  • Hepatit B, vuxen (Engerix-B), 300 kr
  • Hepatit A + B, vuxen (Twinrix), 550 kr
  • Influensa, riskgrupp, 0 kr
  • Influensa, ej riskgrupp, 200 kr
  • Pneumokocker, riskgrupp, 0 kr
  • Pneumokocker, ej riskgrupp, 300 kr
  • Stelkramp, kikhosta, difteri (Boostrix), 250 kr
  • TBE, barn (Encepur), 300 kr
  • TBE, vuxen (Encepur), 350 kr 

  Ring oss för rådgivning/bokning av vaccinationstid.

  Telefontid (växel): helgfria vardagar kl. 7.30-17.00.
  08-555 055 00
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Äldremottagningen erbjuder:

  • Telefonrådgivning
  • Genomgång av dina mediciner
  • Individuell vårdplanering
  • Hälsosamtal
  • Förebyggande hälsovård
  • Hjälp vid inkontinens
  • Hjälp vid diabetes
  • Demensutredning

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen att ringa oss på vår direkttelefon utan tonval.

  Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00, onsdagar kl. 9.00-12.00
  08–555 055 70
 • Tidsbokad mottagning per telefon.

  Om du blir sjuk eller skadar dig när vårdcentralen har stängt är du välkommen till vår Husläkarjour. Du kan komma till oss utan att boka tid men det är bra att ringa i förväg.

  Vi tar emot barn och vuxna vid olycksfall och akuta besvär som inte kan vänta till nästa dag. Vid allvarlig skada eller sjukdom bör du besöka akutmottagning på sjukhus eller ringa 112.

  Vi kan bland annat hjälpa dig som har:

  • Halsont
  • Hosta
  • Öronvärk
  • Hudutslag
  • Behov av injektioner
  • Mindre sårskador

  Alla patienter kallas in i turordning. Undantag kan vara små barn eller patienter med svåra akuta besvär såsom bröstsmärta eller andningsbesvär. Har du något av dessa besvär, var snäll och säg till personalen.

  Om dina besvär har varit långvariga eller omfattande, eller om du behöver intyg eller remisser kommer du att bli hänvisad till din ordinarie vårdcentral.

  Du behöver inte vara listad på Capio Vårdcentral Gullmarsplan för att besöka vår Husläkarjour.

  Observera att vi inte skriver ut några beroendeframkallande läkemedel.

  Du behöver inte vara listad hos oss för att besöka vår husläkarjour.

  Helgfria vardagar kl. 16.30-22.00. Helger och röda dagar kl. 7.45-22.00.
  08-555 055 90