föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Boka akuttid

  Här får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens. Vi tar hand om dig med lättare akuta besvär, såsom halsont, misstänkt urinvägsinfektion, suturtagning eller sårskador. 

  Hos oss kan du få hjälp med lättare akuta besvär så som infektioner i hals, ögon, öron, luftvägar och urinvägar. Ring eller chatta med oss för en medicinsk bedömning och tidsbokning samma dag
  För årskontroller, icke akuta åkommor, intyg, sjukskrivningar och receptförnyelser, kontakta mottagningen via 1177.se/Mina vårdkontakter, chatta eller ring mottagningen för tidsbokning

  Vi har tyvärr inte möjlighet att ringa upp utlänska telefonnummer Unfortunately, we are unable to dial foreign telephone numbers

 • Alkohol

  Har du funderingar kring dina alkoholvanor? Undrar du var gränsen går mellan bruk och missbruk? Vi kan bland annat hjälpa dig med information om alkohol och beroende, motiverande samtal, målsättning, vägledning och metoder för att förändra dina dryckesvanor.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Dietik/kostrådgivning

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

 • Fotsjukvård

  Fotsjukvård riktar sig bland annat till dig som har diabetes och problem med fötterna, dig som har cirkulationsrubbningar som orsakar sår, eller dig som har reumatiska, ortopediska eller neurologiska problem.

  En medicinsk fotterapeut kan hjälpa dig med undersökning, fotvårdsbehandling samt egenvårdsråd.

 • Hemsjukvård (sthlm)

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsokontroller

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

  Vi utför hälsoundersökningar / hälsokontroller där ni kan välja mellan två olika kombinationer av undersökningar:

  Liten hälsokontroll
  Vid liten hälsokontroll kontrollerar vid ett besök en sjuksköterska följande:

  • Blodtryck och puls
  • Längd, vikt samt uträkning av BMI
  • Blodanalyser (blodstatus, blodfetter, ämnesomsättning, Hba1c samt blodsocker)
  • Samtal sjuksköterska

  Efter 2-3 veckor skickas en sammanställning av hälsoundersökningens resultat hem till er. Om något behöver utredas ytterligare kommer Ni att remitteras till husläkare.
  Pris 1300 kr

   

  Stor hälsokontroll

  I denna kontroll ingår:

  • Blodtryck och puls
  • Längd, vikt samt uträkning av BMI
  • Blodanalyser (blodstatus, blodfetter, blodsocker, leverprover, njurfunktionsprov, PSA för män, ämnesomsättningsprov)
  • Urinprov
  • EKG
  • Läkarundersökning

  Hälsokontrollen omfattar två besök med en veckas mellanrum.

  Vid första besöket träffar ni sjuksköterska och gör provtagning. 1-2 veckor senare träffar ni en läkare för genomgång av provresultat och undersökning.
  Pris 2300 kr

 • Hälsosamtal

  I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla såväl fysiska som psykiska besvär. I mötet med dig utgår vi alltid från ditt livssammanhang och sätter det friska i centrum. Vi samtalar kring dina levnadsvanor hjälper dig att sammanställa en individuell handlingsplan. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Måndag-fredag kl 8.00-12.00

  Du behöver inte boka tid för provtagning. Ta en nummerlapp och sätt dig ner i väntrummet. Om du inte har någon remiss, ber vi dig anmäla dig i receptionen.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Psykisk ohälsa (IBH)

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

 • Sjuksköterske- och distriktssköterskemottagning


  ​Hos sjuksköterskan och distriktssköterskan kan du få hjälp med bl.a:

  • Omläggning av sår
  • ​Blodtyckkontroller
  • Injektioner
  • Diabetskontroller
  • Kompressionsstrumpsutprovning
  • Inkontinenshjälpmedel
  • Kost- och hälsorådgivning

   

  Ring mottagningen för att boka tid
 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Undersköterskemottagning

  Vi har en undersköterska som gärna hjälper er med att ta bort stygn, kontrollera blodtrycket eller lägga om sår.
  Välkommen att kontakta oss på 08 - 751 07 00, så planerar vi in en tid.
 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vaccinationer bokas via 08 - 751 07 00. 

   

  Priser för olika resevaccin:

  • Boostrix (Stelkramp, difteri, kikhosta) 350 kr
  • Boostrix Polio (Difteri, stelkramp, polio, kikhosta) 480 kr
  • DiTebooster (Stelkramp, Difteri) 300 kr
  • Eget vaccin 180 kr
  • Gulsot, hepatit A – Vuxen (2 doser krävs) 480 kr / dos
  • Gulsot, hepatit A – barn (2 doser krävs) 380 kr / dos
  • Gulsot, hepatit B – Vuxen (3 doser krävs) 380 kr / dos
  • Gulsot, hepatit B – Barn (3 doser krävs) 310 kr / dos
  • Gulsot, hepatit A+B – Twinrix,  (3 doser krävs) 590 kr / dos
  • Gulsot, hepatit A+B – Twinrix – barn,  (3 doser krävs) 460 kr / dos
  • Gulsot, hepatit A+B – Ambirix – barn,   (2 doser krävs) 650 kr / dos
  • Gula febern/Intyg 520 kr
  • Influensa 240 kr
  • Japansk encephalit – Ixiaro 1080 kr
  • Kolera – Dukoral 280 kr / dos
  • Livmoderhalscancer – Gardasil* 1380 kr
  • Malariarecept 140 kr
  • (i samband med vaccination) 100 kr
  • Pneumovax-lunginflamation 300 kr
  • Myggnät  Impegnerat  Enkel / dubbelsäng 350/495 kr
  • Meningokock ACW135Y – Menveo 660 kr
  • Mässling, påssjuka, röda hund – MPR 460 kr
  • Polio 240 kr
  • Rabies 890 kr
  • Prevenar 13-lunginflamation 750 kr
  • Stelkramp 200 kr
  • TBE – Fästingvaccin vux 380 kr
  • TBE – Fästingvaccin – barn upp till 12 år 340 kr
  • Tyfoid – Typhim Vi 360 kr
  • Tyfoid – Vivotif 360 kr
  • Vattkoppor – Varilrix 690 kr
  • Zostavax (Bältros) 1440 kr
  Ring så bokar vi in en tid, 08-751 07 00
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för öppen hälso- och sjukvård hos oss. Men tänk på att om du uteblir från ett besök, utan att avboka senast 24 timmar före besöket, får du betala avgiften.

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen att ringa oss på telefon utan tonval. Ring mellan kl. 08.00-17.00.

  Ring på telefonnumret som står angivet här nedan för att komma i kontakt med en sjuksköterska
  073-550 15 19