Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mahnoush Sommerland

Verksamhetschef

Moutaz Al Sam

Distriktsläkare

Marita Fouladiun

ST-läkare

Muhammad Umer Chaudhry

ST-läkare

Arash Faezi Razi

ST-läkare

Mohammad Mohammadi

Leg. läkare

Amanda Cedermark Asmar

AT-läkare

Neda Vanaki

Sjuksköterska

Despina Pantelidou

Sjuksköterska

Monir Aslanzadeh

Sjuksköterska

Karin Baronowski

Sjuksköterska

Katayoun Joulaei

Sjuksköterska,biträdande verksamhetschef

Mino Yazdiha

Psykoterapeut

Neira Tokalija

Kurator

Katayoun Afshar

Undersköterska

Shahpar Fazel

Undersköterska

Malika Zamani

Distriktssköterska

Catarina Gavalidis

Undersköterska

Camilla Schatz

Medicinsk sekreterare