Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Heidi Adolfsen

Verksamhetschef

Kista.Vardcentral@capio.se

Jenny Andersson

Biträdande verksamhetschef, distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL sköterska

Moutaz Al Sam

Specialist i allmänmedicin

Marita Fouladiun

Specialist i allmänmedicin

David Adamachvili

Specialist i allmänmedicin

Arash Faezi Razi

ST-läkare

Umer Chaudhry

ST-läkare

Mohammad Mohammadi

ST-läkare

Niven Akrawi

Leg. läkare

Per-Olof Lundqvist

Leg. läkare

Malika Zamani

Distriktssköterska

Agneta Jerdmyr

Distriktsksköterska

Majid Salman

Diabetessköterska

Parvin Boroumandi

Astma/KOL-sjuksköterska

Malin Jacobsen

Sjuksköterska

Ida Lövholm

Sjuksköterska

Nahid Pakzad

Sjuksköterska

Katayoun Afshar

Undersköterska

Shahpar Fazel

Undersköterska

Catarina Gavaldis

Undersköterska

Mino Yazdiha

Psykoterapeut

Neira Tokalija

Kurator

Camilla Schatz

Medicinsk sekreterare