Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mahnoush Sommerland

Verksamhetschef

Skicka e-post

Amanda Cedermark Asmar

AT-läkare

Arash Faezi Razi

ST-läkare

Marita Fouladiun

ST-läkare

Moutaz Al Sam

Distriktsläkare

Umer Chaudhry

ST-läkare

Mohammad Mohammadi

Leg. läkare

Noorul Haq

Distriktsläkare

Zainab Ali

Underläkare

Katayoun Afshar

Undersköterska

Shahpar Fazel

Undersköterska

Jenny Andersson

Biträdande verksamhetschef, distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL sköterska

Malika Zamani

Distriktssköterska, HSV sjuksköterska

Mio Iurea

Sjuksköterska

Mino Yazdiha

Psykoterapeut

Neira Tokalija

Kurator

Camilla Schatz

Medicinsk sekreterare

Kristina "Tina" Ersson

Medicinsk sekreterare