Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Heidi Adolfsen

Verksamhetschef

Kista.Vardcentral@capio.se

Arash Faezi Razi

ST-läkare

Moutaz Al Sam

Distriktsläkare

Umer Chaudhry

ST-läkare

Mohammad Mohammadi

ST-läkare

Katayoun Afshar

Undersköterska

Shahpar Fazel

Undersköterska

Jenny Andersson

Biträdande verksamhetschef, distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL sköterska

Malika Zamani

Distriktssköterska, HSV sjuksköterska

Mino Yazdiha

Psykoterapeut

Neira Tokalija

Kurator

Camilla Schatz

Medicinsk sekreterare

Maryam Kian

Distriktssköterska

Sarah Razavi

Distriktsläkare

Marita Fouladiun

Distriktsläkare

Monireh Aslanzadeh

Sjuksköterska

Tara Asilfakhr

Sjuksköterska

Parvin Boroumandi

Sjuksköterska