Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mahnoush Sommerland

Verksamhetschef

Amanda Cedermark Asmar

AT-läkare

Arash Faezi Razi

ST-läkare

Marita Fouladiun

ST-läkare

Moutaz Al Sam

Distriktsläkare

Umer Chaudhry

ST-läkare

Mohammad Mohammadi

Leg. läkare

Noorul Haq

Distriktsläkare

Zainab Ali

Underläkare

Catarina Gavalidis

Undersköterska

Katayoun Afshar

Undersköterska

Shahpar Fazel

Undersköterska

Despina Pantelidou

Sjuksköterska, vaccinationssköterska

Jenny Andersson

Distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL sköterska

Karin Baronowski

Sjuksköterska

Malika Zamani

Distriktssköterska, HSV sjuksköterska

Mio Iurea

Sjuksköterska

Monir Aslanzadeh

Sjuksköterska

Mino Yazdiha

Psykoterapeut

Neira Tokalija

Kurator

Camilla Schatz

Medicinsk sekreterare