Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Heidi Adolfsen

Verksamhetschef

Kista.Vardcentral@capio.se

Arash Faezi Razi

ST-läkare

Moutaz Al Sam

Distriktsläkare

Umer Chaudhry

ST-läkare

Mohammad Mohammadi

Leg. läkare

Katayoun Afshar

Undersköterska

Shahpar Fazel

Undersköterska

Jenny Andersson

Biträdande verksamhetschef, distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL sköterska

Malika Zamani

Distriktssköterska, HSV sjuksköterska

Monireh Aslanzadeh

Sjuksköterska

Mino Yazdiha

Psykoterapeut

Neira Tokalija

Kurator

Camilla Schatz

Medicinsk sekreterare

Maryam Kian

Distriktssköterska