Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till vår äldremottagning.

På äldremottagningen erbjuder vi trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för dig som är 75 år eller äldre. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner och individuell vårdplanering. Vi kan också hjälpa dig med förebyggande hälsovård genom att se över motion och kost.

Du är välkommen att ringa vår sjuksköterska för att boka en tid för hälsosamtal, läkemedelsgenomgång eller besök hos någon av våra läkare eller andra specialister. Om du behöver boka flera tider kan du få hjälp att koordinera dem så att det passar dig.

Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

Vårt mål: Förbättrad livskvalitet för dig!

På äldremottagningen erbjuder vi:

  • På äldremottagningen erbjuder vi:
  • Telefonrådgivning av sjuksköterska
  • Genomgång av dina mediciner
  • Individuell vårdplanering
  • Hälsosamtal med distriktssköterska
  • Förebyggande hälsovård
  • Hjälp vid inkontinens
  • Diabetessköterska och geriatriker (Nyhet!)

Nyhet


Vi har nu en Specialist i geriatrik, Ming Yan Zhang, på mottagningen. Med ytterligare specialisering på geriatrik – ålderdomens sjukdomar – vill vi förhöja vår vårdkvalitet och stärka samverkan i vårdkedjan för dig som är äldre.

Innehållsansvarig för denna sida:

Christian Rauer
Specialistläkare. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-12-14.