föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Boka akuttid

  Här kan du få hjälp med lättare akuta besvär hos team med sjuksköterska och läkare. Chatta eller ring oss för medicinsk bedöming.
 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

  På denna mottagning möter du: 

  Jeanette Leijd-Engström, Astma/KOL-sjuksköterska

  Ring vår växel för rådgivning samt för att boka tid.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

  På denna mottagning möter du: 

  Rebecca Guldberg, Diabetesjuksköterska

  Telefontid: Helgfria vardagar kl 9.00-9.30
  08-120 289 74
 • Fotsjukvård

  Fotsjukvård riktar sig bland annat till dig som har diabetes och problem med fötterna, dig som har cirkulationsrubbningar som orsakar sår, eller dig som har reumatiska, ortopediska eller neurologiska problem.

  En medicinsk fotterapeut kan hjälpa dig med undersökning, fotvårdsbehandling samt egenvårdsråd.

 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Mindfulness i grupp

  Vi startar mindfulnessgrupper två gånger per halvår. Gruppen består då av 8-10 deltagare som träffas dagtid vid åtta tillfällen. 

  Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Oavsett livssituation och oavsett om du är sjuk eller inte, så kan du med mindfulnessträning minska din stress och ditt lidande samt öka din livskvalitet. Du lär dig att vara mera i nuet, att vara närvarande i det du gör och att göra en sak i taget. Att hantera förändringar och svårigheter och bättre sömn är andra positiva effekter. Trots att mindfulness härstammar från buddhismen är den inom vården fri från religiösa inslag.

  Anmälan

  För att kunna anmäla dig till gruppen kan du ta kontakt med vårdcentralen på plats eller via telefon, chatt eller mina vårdkontakter (1177).

  Kursledare är Marlene Bjering, kurator, steg 1 KBT och mindfulnessinstruktör på Capio Vårdcentral Kungsholmen.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Samarbete med Unilabs

  Capio Vårdcentral Kungsholmen samarbetar med Unilabs, som finns på flera adresser i Stockholmsregionen. 

 • Psykisk ohälsa

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

  På denna mottagning möter du: 

  Gunilla Brännström, Legitimerad psykolog (KBT), Robert Jallinder, leg. psykolog (KBT) och Marlene Bjering, leg. kurator, steg 1 KBT, mindfulnessinstruktör, ACT.

  För tidsbokning och information kring vår mottagning för psykisk ohälsa kontakta oss via vår chatt eller ring Capio Vårdcentral Kungsholmens växel

 • Psykisk ohälsa hos unga (Kompassen)

  Kompassen är en öppen mottagning i Kungsholmen för barn och unga mellan 0 och 17 år som av olika anledningar behöver stöd.

  På Kompassen kan vi bland annat hjälpa:

  • Rädda barn eller ungdomar
  • Ledsna barn eller ungdomar
  • Arga barn eller ungdomar
  • Barn eller ungdomar i kris

  Vi kan även hjälpa till med:

  • Föräldrarollen
  • Konflikter mellan förälder/vårdnadshavare och barn

  Våra psykologer erbjuder samtalsbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

  Besöken är kostnadsfria och du behöver varken vara listad här eller ha en remiss för att boka tid. 

  På Kompassen träffar du någon av våra legitimerade psykologer; Gunilla Oldenby, Maria Erbenius eller Martina Brandtner. 

  Är ditt barn oroligt eller ängsligt?
  I höst startar vi gruppbehandlingen Cool Kids för barn 8-12 år som hindras av oro eller rädslor. Cool Kids är en manualbaserad KBT-behandling för barn och deras föräldrar. Grupperna leds av våra två legitimerade barnpsykologer. Kontakta oss för mer info.

  För tidsbokning och information kring Kompassen, ring Capio Vårdcentral Kungsholmens växel.

  Telefontid: helgfria vardagar kl. 8.00-17.00
  08-120 28 960
 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

  Ring vårdcentralens växel för rådgivning samt för att boka tid.

 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  • På äldremottagningen erbjuder vi:
  • På äldremottagningen erbjuder vi:
  • Telefonrådgivning av sjuksköterska
  • Genomgång av dina mediciner
  • Individuell vårdplanering
  • Hälsosamtal med distriktssköterska
  • Förebyggande hälsovård
  • Hjälp vid inkontinens
  • Diabetessköterska och geriatriker (Nyhet!*)

  *Vi har nu en Specialist i geriatrik, Ming Yan Zhang, på mottagningen. Med ytterligare specialisering på geriatrik – ålderdomens sjukdomar – vill vi förhöja vår vårdkvalitet och stärka samverkan i vårdkedjan för dig som är äldre.

  Hör av dig till oss för rådgivning och tidsbokning. Du når äldremottagningen på telefon utan tonval där du får prata direkt med en sköterska.

  Telefontid: helgfria vardagar kl. 14.00-15.00
  08-120 289 85
 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.