Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Bäckström

Verksamhetschef

Skicka e-post

Anna Andersen

Specialist i allmänmedicin

Anna Siebenmann

Specialist i allmänmedicin

Föräldrarledig

Henrik Hallberg

Specialist i allmänmedicin

Tobias Öhman

Specialist i allmänmedicin

Mingyan Chang

Specialist i geriatrik

Magnus Börne

Specialist i allmänmedicin

Vassili Kalbin

AT-läkare

Joel Lovas

AT-läkare

Camilla Berggren

ST-läkare

Madeleine Turesson

ST-läkare

Gunilla Oldenby

Barnpsykolog

Maria Andersson

Barnpsykolog

Martina Brandtner

Barnpsykolog

Föräldrarledig

Robert Jallinder

PTP-psykolog

Marlene Bjering

Kurator

Monica Olsson

Distriktssköterska

Monica Bog

Distriktssköterska

Elisabeth Astell

Distriktssköterska

Rebecca Guldberg

Diabetesjuksköterska

Sofie Klinga

Sjuksköterska

Caroline Clayton

Sjuksköterska

Caroline Lundgren

Sjuksköterska

Malin Kindberg Linde

Sjuksköterska

Inger Ekengren

Undersköterska

Maarit Puranen Albertsson

Undersköterska

Carina Lindqvist

Undersköterska

Therese Danielsson

Undersköterska

Jennie Spångdal

Samordnare

Henrik Hallberg

Biträdande verksamhetschef