Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Bäckström

Verksamhetschef

kungsholmen.vardcentral@capio.se

Fam Taranger

Enhetschef

Anna Hallert

Specialist i allmänmedicin

Anna Siebenmann

Specialist i allmänmedicin

Föräldrarledig

Henrik Hallberg

Specialist i allmänmedicin

Tobias Öhman

Specialist i allmänmedicin

Mingyan Chang

Specialist i geriatrik

Magnus Börne

Specialist i allmänmedicin

Camilla Berggren

ST-läkare

Madeleine Turesson

ST-läkare

Gunilla Oldenby

Barnpsykolog

Maria Erbenius

Barnpsykolog

Martina Brandter

Barnpsykolog

Robert Jallinder

Leg. psykolog

Marlene Bjering

Leg. kurator

Elisabeth Astell

Distriktssköterska

Monia Landosi

Distriktssjuksköterska

Rebecca Guldberg

Diabetessjuksköterska

Sofie Klinga

Sjuksköterska

Caroline Lundgren

Sjuksköterska

Föräldraledig

Malin Kindberg Linde

Sjuksköterska

Maarit Puranen Albertsson

Undersköterska

Carina Lindqvist

Undersköterska

Therese Danielsson

Undersköterska

Henrik Hallberg

Biträdande verksamhetschef

Gunilla Brännström

Leg psykolog

Sofia Oliai

ST läkare

Anna Fredriksson

Sjuksköterska