Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Henrik Hallberg T.f. verksamhetschef

Skicka e-post

Anna Andersen

Specialist i allmänmedicin

Anna Siebenmann

Specialist i allmänmedicin

Föräldrarledig

Henrik Hallberg

Specialist i allmänmedicin

Tobias Öhman

Specialist i allmänmedicin

Mingyan Chang

Specialist i geriatrik

Camilla Berggren

ST-läkare

George Gaharia

ST-läkare

Madeleine Turesson

ST-läkare

Gunilla Oldenby

Psykolog

Maria Andersson

Barnpsykolog

Martina Brandtner

Barnpsykolog

Föräldrarledig

Robert Jallinder

PTP-psykolog

Marlene Bjering

Kurator

Monica Olsson

Distriktssköterska

Monica Bog

Distriktssköterska

Rebecca Guldberg

Diabetesjuksköterska

Jeanette Leijd-Engström

Astma/KOL-sjuksköterska

Anette Lundqvist

Sjuksköterska/Samordnare

Hans Thorsell

Sjuksköterska

Caroline Clayton

Sjuksköterska

Inger Ekengren

Undersköterska

Maarit Puranen Albertsson

Undersköterska

Carina Lindqvist

Undersköterska

Magnus Börne

Specialist i allmänmedicin

Lotta Fröberg

Distriktsköterska

Caroline Lundgren

Sjuksköterska

Ann Palvall

Sjuksköterska

Jennie Spångdal

Samordnare