Vår kvalitetsdeklaration

Kvalitetsarbete på Capio.

Att arbeta med kvalitet är en självklarhet inom Capio. Lika viktigt är det att redovisa och synliggöra våra resultat, så att du som patient ska kunna göra ett medvetet och välgrundat val av din vård och omsorg.

Vår verksamhet är kvalitetsdeklarerad av Vårdföretagarna/Almega vilket innebär att vi redovisar hur vi arbetar med kvalitet. I kvalitetsdeklarationen nedan kan du läsa om såväl patientsäkerhetsarbete som verksamhetens tillgänglighet och miljöarbete.

Kvalitetsdeklaration Capio Vårdcentral Kungsholmen*Intyg kvalitetsdeklaration


*Notera att vi fram till 2017-01-30 hette Capio Husläkarmottagning Serafen. Från och med den 1 februari 2017 heter vi Capio Vårdcentral Kungsholmen men drivs i samma regi som före namnbytet.