Infektion

Infektion. Ung patient blir undersökt i halsen.

En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött.

Lindrig infektion

Ofta läker en infektion av sig själv, men trots det är det viktigt att ta den på allvar.

När ska jag söka vård?

Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård.

Vi hjälper dig bland annat vid:

  • Långvarig hosta
  • Hög feber
  • Ont i hals eller öron
  • Ont när du kissar
  • Täppta bihålor
  • Diarré eller kräkningar

Ditt besök hos oss

Hos oss får du träffa en läkare eller en sjuksköterska, beroende på hur allvarlig din infektion är och om du behöver läkemedel. Vi utreder om du har en infektion och vad infektionen beror på. Därefter sätter vi vid behov in en behandling.

Om det är en bakteriell infektion kan det vara aktuellt med antibiotikabehandling.

Virusinfektioner är oftast självläkande och behöver sällan behandlas. Ibland ger man läkemedel som gör det svårare för viruset att föröka sig, dessa läkemedel kallas antivirala medel. Hur du blir behandlad beror på vilken typ av virusinfektion du har. Exempel på virusinfektioner är förkylning, influensa, vattkoppor och herpes.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Thesleff
Specialist internmedicin, medicinsk gastroenterologi och klinisk nutrition.
Regional Medicinsk Chef