Psykisk ohälsa (Kompassen)

Famnen, broschyrer.

Kompassen är en öppen mottagning i Kungsholmen för barn och unga mellan 0 och 17 år som av olika anledningar behöver stöd.

På Kompassen kan vi bland annat hjälpa:

  • Rädda barn eller ungdomar
  • Ledsna barn eller ungdomar
  • Arga barn eller ungdomar
  • Barn eller ungdomar i kris

Vi kan även hjälpa till med:

  • Föräldrarollen
  • Konflikter mellan förälder/vårdnadshavare och barn

Våra psykologer erbjuder samtalsbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

Besöken är kostnadsfria och du behöver varken vara listad här eller ha en remiss för att boka tid. 

Era besök hos oss

Jag är barn eller ungdom

Som barn eller ungdom behöver du din eller dina vårdnadshavares tillstånd för att få komma hit. En vårdnadshavare är för det mesta en förälder, din mamma eller din pappa, men det kan också vara en annan person. Om du har två vårdnadshavare behöver båda ge sitt godkännande, men om till exempel bara din mamma har vårdnaden om dig räcker det att hon kontaktar oss.

Första besöket brukar vi för det mesta vilja träffa dig och dina vårdnadshavare tillsammans. Detta för att vi ska få en bild av hur ni har det i familjen och hur dina besvär påverkar eller påverkas av de som står dig nära. Under behandlingen kan vi både träffa dig enskilt och ihop med dina vårdnadshavare, beroende på hur era behov ser ut.

Vanligtvis ses vi 1-10 gånger och under dessa möten pratar vi om det som får dig att må dåligt. Vårt mål är att hjälpa dig att hitta nya sätt att se på och klara av situationer du tycker är svåra.

Ibland kan du få en hemuppgift av oss. Om du till exempel är rädd för något kan en hemuppgift vara att träna på att gå emot din rädsla.

Dina vårdnadshavare kan också få hemuppgifter som handlar om att lära sig att agera eller reagera annorlunda för att hjälpa dig att må bättre.

Jag är förälder eller vårdnadshavare

Första besöket brukar vi oftast vilja träffa dig och ditt barn tillsammans. Detta för att vi ska kunna skapa oss en bild av hela familjesituationen och de problem ni upplever. Under behandlingen kan vi både träffa ditt barn enskilt, dig/er som vårdnadshavare enskilt eller hela familjen tillsammans, beroende på hur era behov ser ut. För att ditt barn ska få komma hit för ett enskilt besök behövs ditt tillstånd. Om ditt barn har två vårdnadshavare behövs bådas tillstånd.

Vanligtvis träffas vi 1-10 gånger och behandlingens syfte är att hitta nya förhållningssätt och metoder för att förändra de situationer som orsakar problem för ditt barn.

Behandlingens utformning varierar mycket beroende på ditt barns ålder och problematik, men oftast handlar besöken om vad du som vårdnadshavare kan göra för att ditt barn ska må bättre, eller hur ni ska få det att fungera bättre i familjen. Ibland delar vi ut hemuppgifter i samband med besöken. Om du har små barn kan en sådan vara att ägna ditt barn odelad uppmärksamhet under 15 minuter om dagen, eller att uppmuntra positivt beteende genom beröm.

Om du har ett äldre barn kan även ditt barn få hemuppgifter.

Innehållsansvarig för denna sida:

Henrik Hallberg
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Kungsholmen