Störningar i bokning av telefontid via webbplatsen

Vi upplever för tillfället störningar i vårt system, vilket gör att det inte är möjligt att boka telefontider via vår webbplats. Vår leverantör arbetar med att lösa problemet. För att boka en tid, var god ring vårdcentralen.

Hälsosamtal

Hälsosamtal. Samtal mellan vårdgivare och patient.

Du som känner dig stressad, röker, är fysiskt inaktiv eller har problem med alkohol eller mat är varmt välkommen till oss för ett hälsosamtal.

I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla fysiska och psykiska besvär. 

Hos oss kan du få hjälp med:

  • Samtal och råd kring tobaksbruk och alkoholvanor
  • Samtal och råd kring matvanor och vikt
  • Samtal och råd kring träning och fysisk hälsa
  • Samtal och råd kring stress och sömnproblem
  • Hjälp att sammanställa individuella handlingsplaner

Ditt besök hos oss

Du kan själv boka ett hälsosamtal hos oss, eller bli remitterad hit av en läkare eller sjuksköterska. Under hälsosamtalet försöker vi att skapa oss en bild av hur du mår. Vi samtalar kring dina levnadsvanor och diskuterar vad du kan göra för att må bättre. 

Vid behov kan vi göra en blodtrycksmätning eller mäta ditt BMI (body mass index) och midjemått.

Om du behöver mer hjälp inom ett visst område guidar vi dig rätt inom sjukvården.

Våra hälsosamtal sker på vår livsstilsmottagning på Lejonstigen 4. 


Relaterade ämnen:

Diabetes
Psykisk ohälsa
Tobaksavvänjning
Äldremottagning

Innehållsansvarig för denna sida:

Margareta Danelius
Specialist i allmän internmedicin, gastroenterologi och hepatologi,
Regional medicinsk chef

Innehållsansvarig för denna sida:

Maria Papachristou

Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare,
Capio Vårdcentral Lidingö.

Synpunkter på innehåll?
(Ange inte personnummer, symptom eller besvär i detta formulär).

Fyll i vårt formulär.