Webbokning av telefontid ur funktion

För närvarande är vår webbtjänst boka telefontid ur funktion. Vi beklagar detta och ber er istället ringa vårt växelnummer för kontakt. Inom kort kommer en motsvarande tjänst att vara på plats.

Provtagning

Provtagning. Färgglada provrör i laboratoriet.

Välkommen till vårt laboratorium. Här tar vi ordinerade prover och utför analyser.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Blodprov
  • Urinprov
  • Avföringsprov
  • Graviditetsprov

Ditt besök hos oss

När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom gärna i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

Fastande prover

Inför vissa blodprover måste du fasta för att vi ska få ett tillförlitligt värde. Fasta i provtagningssammanhang innebär att du varken ska äta eller dricka annat än en mindre mängd vatten minst tio timmar före provtagningen. Om du har en viktig medicin du behöver ta under den fastande perioden, försök att skölja ned den med minsta möjliga mängd vatten.

Om ditt prov kräver fasta informerar vi dig om det inför besöket på laboratoriet. Rådfråga oss om du är osäker på vad som gäller.

Provtagning och läkemedel

Ibland kan det ha betydelse för provsvaret om du har tagit ett läkemedel innan provtagningen eller inte. Så kan till exempel vara fallet om du ska ta ett sköldkörtelprov och tar medicin för dina sköldkörtelproblem, eller om du ska ta ett blodprov för att avgöra om du tar rätt dos av ett läkemedel. Det är viktigt att du följer de anvisningar du har fått inför provtagningen. Kontakta oss om du är osäker.

Avföringsprover

Om du ska ta ett avföringsprov, var noga med att lämna in det till oss snarast möjligt efter att det är taget. Om provet hinner bli för gammalt går det inte att använda.

Stickrädd?

Berätta gärna för oss om du är rädd för nålar. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig.

Provsvar

Den läkare eller sjuksköterska som ordinerat provtagningen informerar dig om när resultaten beräknas vara klara och hur du får dina svar.

PK-provtagning (Waran)

Du som kommer till oss för att ta ett PK-prov (Waran) är välkommen att först anmäla dig i vår reception. Därefter tar du en nummerlapp till laboratoriet. När provet du lämnat har analyserats gör läkaren en bedömning och ordinerar därefter Waran.

Om provsvaret INR är normalt och ingen dosförändring behöver göras av ditt Waran skickar vi hem ett brev till dig med doseringen och ett nytt datum för provtagning.

Om doseringen behöver ändras kommer en sköterska eller läkare ringa upp dig. Vi skickar även ut ett brev med dosjusteringen och ett nytt datum för provtagning.

Om du inte blivit uppringd eller fått brev inom några dagar kontaktar du mottagningen på telefon 08-505 540 50.

Innehållsansvarig för denna sida:

Christian Rauer
Specialistläkare. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-12-14.

Innehållsansvarig för denna sida:

Maria Papachristou

Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare,
Capio Vårdcentral Lidingö.

Synpunkter på innehåll?
(Ange inte personnummer, symptom eller besvär i detta formulär).

Fyll i vårt formulär.