Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kristina Fant

Specialist i allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare, Bitr. verksamhetschef

Skicka e-post

Anna Roussos

Specialist i allmänmedicin

Anton Janhagen

Specialist i allmänmedicin

Caroline Turesson

Specialist i allmänmedicin

Diana Faisal

Specialist i allmänmedicin

Inger Ansved Blomquist

Specialist i allmänmedicin

Ingrid Lexner

Specialist i allmänmedicin

Ali Azimzadeh

ST-läkare

Maria Widd

ST-läkare

Sofia Hofflander

ST-läkare

Thomas Franzén

ST-läkare

Alexandra Timmerman

AT-läkare

Jeanette Roos

Kurator

Malin Borgström

Kurator

Angeline Agius

Sjuksköterska

Kristina Johansson

Äldresjuksköterska

Louise Ståhl Lindberg

Astma/KOL sjuksköterska

Maria Gitzia

Sjuksköterska

Max Altez

Sjuksköterska/Samordnare hemsjukvården

Kristina Holmquist

Distriktssköterska/Enhetschef

Skicka e-post

Linn Thurell

Distriktssköterska

Zara Lindblad

Distriktssköterska

Stina Lundgren

Distriktssköterska

Eva Ekvall

Distriktssköterska

Anna Melander

Diabetessköterska

Haba Abboud

Undersköterska

Paula Hemmingsson

Undersköterska

Lollo Drysén

Undersköterska

Emma Albertsson

Undersköterska

Emma Larsson

Administratör/Receptionist

Skicka e-post

Cecilia (Cissi) Liljeström

Administratör/Receptionist

Skicka e-post