Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kristina Fant

Specialist i allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare, Bitr. verksamhetschef

lidingo@capiovardcentral.se

Anna Roussos

Specialist i allmänmedicin

Anton Janhagen

Specialist i allmänmedicin

Caroline Turesson

Specialist i allmänmedicin

Diana Faisal

Specialist i allmänmedicin

Inger Ansved Blomquist

Specialist i allmänmedicin

Ingrid Lexner

Specialist i allmänmedicin

Ali Azimzadeh

ST-läkare

Maria Widd

ST-läkare

Sofia Hofflander

ST-läkare

Thomas Franzén

ST-läkare

Rebecca Eriksson

AT-läkare

Elias Karlsson

AT-läkare

Jeanette Roos

Kurator

Malin Borgström

Kurator

Angeline Agius

Sjuksköterska

Caroline Wahlbeck

Sjuksköterska

Crisha Cornejo

Sjuksköterska

Maria Gitzia

Sjuksköterska

Kristina Johansson

Äldresjuksköterska

Louise Ståhl Lindberg

Astma/KOL sjuksköterska

Max Altez

Sjuksköterska/Samordnare hemsjukvården

Kristina Holmquist

Distriktssköterska/Enhetschef

lidingo@capiovardcentral.se

Linn Thurell

Distriktssköterska

Zara Lindblad

Distriktssköterska

Anna Melander

Diabetessköterska

Stina Lundgren

Distriktssköterska

Haba Abboud

Undersköterska

Lollo Drysén

Undersköterska

Paula Hemmingsson

Undersköterska

Emma Albertsson

Undersköterska

Cecilia (Cissi) Liljeström

Administratör/Receptionist

lidingo@capiovardcentral.se

Emma Larsson

Administratör/Receptionist

lidingo@capiovardcentral.se

Agnes Hörlén

Undersköterska