Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Jenny Hellström

Distriktssköterska, Enhetschef

Anders Nilsson

Verksamhetschef, Läkare specialist allmänmedicin

Ulrika Engström

Undersköterska

Ruth Granlund

Distriktssköterska

Heléne Holmberg

Undersköterska

Liselott Kalmaru

Sjuksköterska

Wiviann Larsson

Undersköterska

Therese Goulas

Administrativ assistent, Medicinsk sekreterare

Monica Hansson

Medicinsk sekreterare

Jessica Wallin

Medicinsk sekreterare

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn