Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kristina Envall

Verksamhetschef

Maja Lundqvist

Specialistläkare

Ruth Granlund

Distriktssköterska

Ingela Rundgren

Distriktssköterska

Ulrika Engström

Undersköterska

Heléne Holmberg

Undersköterska

Wiviann Larsson

Undersköterska

Monica Hansson

Medicinsk sekreterare

Jessica Wallin

Medicinsk sekreterare