BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Jeanette Gardelin

BHV-sjuksköterska

Amelie Willner

BHV-sjuksköterska

Catrin Tollehed

BHV-sjuksköterska

Carina Gunnarsson

BHV-sjuksköterska

Ida Hildemyhr

BHV-sjuksköterska

Lill-Marie Jonasson

Vik BHV-sjuksköterska

Kristin Nikolausson

BHV-sjuksköterska

F n ledig

Roland Sennerstam

Barnläkare

Lars Linell

Spec allmän med

Amal Al Azzavi

Spec allmän med

Magnus Vikström

Spec allmän med

Per Västberg

Barnläkare

Birgitta Öberg

Verksamhetschef