BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Carina Gunnarsson

Enhetschef/BHV-sjuksköterska

Catrin Tollehed

BHV-sjuksköterska

Ida Hildemyhr

BHV-sjuksköterska

Katarina Bascunan

BHV-sjuksköterska

Sara Juhlin Jörebo

BHV-sjuksköterska

Lars Linell

Specialist i allmänmedicin

Magnus Wikström

Specialist i allmänmedicin

Ilona Kantor

Bodil Björnsdotter

Verksamhetschef