Fysioterapeut undersöker knä. Fysioterapeut undersöker knä.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig rehabilitering av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

 • Andning / KOL

  Hos oss kan du som har diagnosen KOL få hjälp med anpassad träning. Träningen inkluderar kondition, rörlighet, hållning samt balans och utförs i grupp eller cirkelgym. Vi erbjuder även genomgång och instruktioner av andningsteknik, slemmobilisering och hostteknik.

 • Artros

  Hos oss kan du som har artrosrelaterade besvär få hjälp med individanpassad träning. Vi erbjuder även information kring artros i form av deltagande i en artrosskola. Artrosskolan utförs som ett samarbete med Reumatikerförbundet BOA (Bättre Omhändertagande vid Artros). Skolan infattar två föreläsningstillfällen med information från arbetsterapeut och sjukgymnast kombinerat med träning.

 • Bedömning av arbetsförmåga

  Hos oss kan du med nedsatt arbetsförmåga få en bedömning av din arbetsförmåga med arbetsterapeutisk teorigrund. De bedömningsinstrumenten som används är AWP (Assessment of Work Performance), DOA (Dialog om arbetsförmåga), WEIS (Work Environment Impact Scale) och WRI (Worker Role Interview).

  Bedömningen kan syfta till att hjälpa personer att antingen hitta ett arbete, återgå till ett tidigare arbete eller att kunna vara kvar i sitt nuvarande arbete. Arbetsförmågebedömningen har två inriktningar, dels ge information om hur man ska få hjälp till rehabilitering och dels underlag för att bedöma rätten till sjukersättning. Arbetsförmågan innehåller flera komponenter, arbetsförhållanden och villkor är viktiga men också hur resten av livet ser ut.

 • Bedömning av barn

  Hos oss genomförs bedömningar av skallasymmetrier hos spädbarn samt generella motoriska bedömningar på barn.

 • Bedömning av boendemiljö

  Hos oss kan du med nedsatt förflyttningsförmåga få hjälp med intyg till ansökan om Bostadsanpassning. Vi kommer hem på besök, gör en bedömning och skriver sedan ett intyg som ni skickar till kommunen tillsammans med er ansökan. Vid behov kan vi vara behjälpliga med att fylla i blanketten: ansökan om Bostadsanpassning.

  Vi kan även göra hembesök där vi ger råd och tips för att förebygga fall och fallskador.

 • Bedömning av minnesfunktion

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Behandling hos kiropraktor

  Du som upplever problem med leder, muskler eller nervsystem är välkommen att boka en tid hos en kiropraktor. Vi undersöker och behandlar området där du har ont, och hjälper dig att återställa och upprätthålla normal funktion i hela kroppen. 

 • Behandling hos naprapat

  Du som upplever problem med leder, muskler eller nervsystem är välkommen att boka en tid hos en naprapat. Vi undersöker och behandlar området där du har ont, och hjälper dig att återställa och upprätthålla normal funktion i hela kroppen. 

 • Drop-in till arbetsterapeut

  Här kan du utan tidsbokning exempelvis få råd och prova ut hjälpmedel.

  Helgfria vardagar 10.00-11.00
 • Graviditetsrelaterade tillstånd

  Hos oss kan du som har graviditetsrelaterade besvär få tips och råd samt hjälp med specifik träning. Vi erbjuder även smärtlindrande behandling och utför akupunktur samt gör TENS-utprovningar.

 • Handrehabilitering

  Om du har besvär som rör smärta, domningar eller nedsatt styrka och rörlighet i fingrar, händer eller underarmar kan du få hjälp med handrehabilitering hos oss. Beroende på besvär och behov får du hjälp med fortsatt behandling eller stöd att träna hemma själv. 

  Vid vissa typer av besvär kan du behöva ett stöd eller en skena för handleden eller ett finger, dessa kallas för ortoser. Om du är i behov av en ortos hjälper vi dig med utprovning.

  OBS! När du drabbas av en ortopedisk handskada är det viktigt att rehabiliteringen kommer igång så snart som möjligt.

 • Hjälpmedel

  Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva någon form av hjälpmedel. Om vår behovsbedömning visar att du behöver hjälpmedel kan du i regel få dem förskrivna av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vissa arbetsterapeuter har även möjlighet att komma hem till dig för att undersöka vilken typ av hjälpmedel som passar dig. Om du är anhörig eller närstående erbjuder vi också handledning i förflyttning eller hantering av hjälpmedel.

 • Hjärta och kärl

  Hos oss kan du som har en hjärt- eller kranskärlsjukdom, hjärtsvikt eller har genomgått en hjärtoperation få hjälp med anpassad träning i den inledande rehabiliteringfasen.

 • Idrottsmedicin

  Hos oss kan du som har idrotts- eller motionsrelaterade problem få hjälp av utbildade sjukgymnaster. Vi vägleder och behandlar motionärer och tävlingsidrottare genom att utnyttja fysisk aktivitet och träning i rehabiliteringen efter sjukdom eller skada. Vi understödjer och anpassar fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionshinder.

 • Neurologi

  Hos oss kan du som har en neurologisk diagnos få hjälp med bedömning och behandling av dina besvär. Vi erbjuder individuellt anpassad träning som styrs efter den neurologiska diagnosen du har.

 • Neuropsykiatri

  Hos oss kan du med neuropsykiatriska svårigheter få hjälp, råd samt stöd av vår arbetsterapeut med inriktning mot neuropsykiatri. Vid psykiatrisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det innebära att du har olika problem i vardagen. Vanliga svårigheter är att lätt bli störd av att vara i röriga eller stökiga miljöer, svårigheter att komma igång med vissa uppgifter om de inte känns motiverande, svårt att bli klar med uppgifter eller svårt med koncentrationen och tidsuppfattningen. En arbetsterapeut kan då stödja dig att få bättre kontroll och struktur i vardagen.

  Arbetsterapeutiska åtgärder kan bland annat vara att utreda vanor, rutiner och aktiviteter i vardagen. Ge förslag på struktur för att klara vardagliga aktiviteter, hjälpa till att utveckla rutiner för att hantera vardagen. Andra åtgärder som arbetsterapeut kan hjälpa till med är förskrivning av hjälpmedel som till exempel tids eller minneshjälpmedel samt ge förslag på hur vardagsteknik som mobilen, kan användas som hjälpmedel.

 • Postoperativa tillstånd

  Hos oss kan du som har genomgått en operation få hjälp med råd och specifik träning riktad till just din operation. Vi erbjuder träning inför och efter att operationen är utförd. Vid behov erbjuder vi bedömning och behandling i din hemmiljö.

 • Psykosomatik

  Hos oss får du med psykosomatiska besvär träffa sjukgymnaster som möter dig och din problematik utifrån ett helhetsperspektiv (fysiskt och psykiskt). Vi hjälper dig att hantera kronisk smärta samt stressjukdomar, depression, ångest- och utmattningssyndrom. Behandlingen sker individuellt eller i grupp. Vi använder oss av midfulness, avspänning/andning, metodik hämtad från kognitiv beteendeterapi (KBT), akupunktur, TENS, motiverande samtal, fysisk aktivitet, massage, basal kroppskännedom och qigong. Vårdplanen utformas induviduellt efter dina behov.

 • Rehabilitering vid muskel- och ledbesvär

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

  Inriktningar vi tillämpar är Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) Fysisk aktivitet/Idrottsmedicin (FYIM) och Ortopedisk Medicin (OMI) Behandlingarna består av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder.

 • Samtal om fysisk aktivitet

  Genom att vara fysiskt aktiv kan du förebygga och behandla många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd. Om du bokar ett hälsosamtal hos oss hjälper vi dig att hitta en motionsform som passar dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får då i samråd med oss välja en aktivitet och aktivitetsnivå som är lämplig för dig. Uppföljning erbjuds löpande.

 • Stresshantering

  Stress är i viss mån en del av livet, det är normalt att bli stressad ibland. Men att vara stressad under en längre period kan göra att kroppen tar skada. Det är därför viktigt med vila och återhämtning. Om du ofta upplever stress eller känner dig utmattad och till exempel får sömnproblem, ångest eller huvudvärk kan vi hjälpa dig.

 • Yrsel och balans

  Hos oss kan du som har yrsel- och balanssvårigheter få hjälp med specifik träning. Vi erbjuder balansträning individuellt eller i grupp. Balansgruppen innefattar två träningstillfällen/vecka och pågår normalt under 8-10 veckor. Hos oss kan du som äldre få hjälp och stöd i träning och smärtlindrande behandling. Vi erbjuder bedömning och träning på motagningen men även i hemmet om behov finns.

 • Capio Rehab Ösmo (filial)

  Capio Rehab Ösmo är en filial till mottagningen i Nynäshamn.

  Endast tidsbokning.